Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

A fost stabilita durata minima pentru pregatirea teoretica si practica în cadrul programului de ucenicie la locul de munca

31 August 2017
lugoj info.ro -A fost stabilita durata minima pentru pregatirea teoretica si practica în cadrul programului de ucenicie la locul de munca foto : zhd.ro

Guvernul a modificat printr-o hotarare Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca.

Grandent
Sofer ro-ger

Actul normativ reglementeaza punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 164/2017, prin care a fost modificata Legea nr. 279/2005.

Hotararea adoptata stabileste o durata minima a programului de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, exprimata în ore de pregatire teoretica si practica, pe niveluri de calificare, astfel:

  • 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare (corespunzator programului de 12 luni de calificare);

      -  720 de ore pentru nivelul 3 de calificare (corespunzator programului de 24 de luni);

      -  1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare (corespunzator programului de 36 de luni).

 

Informatii suplimentare:

Prin Legea nr. 164/2017 au fost aduse o serie de modificari Legii nr. 279/2005, printre care:

majorarea sumelor de bani acordate angajatorului care încheie un contract de ucenicie, la cerere, pe întreaga perioada de derulare a acestuia, la 1.125 lei/luna, din bugetul asigurarilor de somaj, în limita fondurilor alocate;

  • organizarea uceniciei la locul de munca pentru nivelurile de calificare 2, 3 si 4, stabilite conform Cadrului national al calificarilor, aprobat prin HG nr. 918/2013;

      -     stabilirea duratei contractului de ucenicie în functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, astfel:

      -     12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2;

      -    24 de luni, în cazul unei calificari de nivel 3;

      -    36 de luni pentru o calificare de nivel 4.

      -    finantarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca din fonduri europene structurale si de investitii si fonduri publice nationale aprobate în bugetul asigurarilor pentru somaj.