Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Noi reguli pentru zilieri

09 Ianuarie 2019
Lugoj Info.ro -Noi reguli pentru zilieri

Inspectorii ITM aduc la cunostinta faptul ca, prin Ordonanta de Urgenta nr.114/2018, s-a modificat Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.

Cuptorul cu lemne

Noua prevedere legislativa a intrat în vigoare la data de 29 decembrie 2018.

Principalele modificari sunt cele referitoare la:

- domeniile de activitate în care se poate presta munca necalificata cu caracter ocazional, acestea fiind agricultura, vanatoare si servicii anexe – diviziunea 01; sivicultura, cu exceptia exploatari forestiere – diviziunea 02; pescuit si acvacultura – diviziunea 03;

- durata activitatii prestate ca zilier care poate fi de maxim 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numarul de beneficiari, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati în domeniul cresterii animalelor în sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere în cadrul gradinilor botanice aflate în subordinea universitatilor acreditate, precum si în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic. Totodata, un beneficiar nu poate utiliza o persoana zilier mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu fiind astfel impusa conditia ca, pentru activitati ce necesita o perioada mai mare de timp, sa fie încheiate contracte individuale de munca pe perioada determinata.

Ca element de noutate, Ordonanta de Urgenta nr.114/2018 introduce sanctiuni pentru zilieri daca nu respecta numarul de zile cumulate în decursul unui an calendaristic, fiind pasibili de a fi sanctionati contraventional cu amenda cuprinsa între 500 – 2.000 lei.