Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Profesorii din Lugoj invitati sa faca parte din grupurile care vor evalua proiectele de manuale pentru anul viitor

22 Februarie 2019
Lugoj Info.ro -Profesorii din Lugoj invitati sa faca parte din grupurile care vor evalua proiectele de manuale pentru anul viitor

Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) organizeaza, în perioada 20 februarie - 16 martie 2019, o procedura de selectie a cadrelor didactice în vederea constituirii grupurilor de lucru (pe discipline) care vor evalua proiectele de manuale scolare.

Cuptorul cu lemne

Etapa de înscriere este deschisa începand din 20 februarie, si se deruleaza exclusiv online, pana în data de 4 martie 2019, inclusiv, prin completarea formularului disponibil aici. Selectia propriu-zisa si anuntarea rezultatelor (individual, doar pentru candidatii admisi) vor avea loc în intervalul 9 - 16 martie 2019.

Misiunea expertilor/specialistilor selectati este aceea de a analiza si evalua calitatea proiectelor de manuale scolare propuse de autori/grupuri de autori.

Principiile care stau la baza selectiei sunt competenta si experienta acumulate/probate, precum si disponibilitatea manifestata pentru implicarea în activitatile de evaluare a proiectelor de manuale scolare din anul scolar anterior.

Din grupurile de lucru pot face parte cadre didactice angrenate în activitati de predare-învatare-evaluare în învatamantul preuniversitar, corespunzatoare ciclului de învatamant si disciplinei pentru care se evalueaza proiecte de manuale scolare.

De mentionat ca, începand cu anul 2019, pot fi cooptati evaluatori si din randul cadrelor didactice din învatamantul superior.

Vor avea prioritate, în procesul de selectie a evaluatorilor cooptati, cadrele didactice care detin fie gradul didactic I în domeniul disciplinei/în domenii conexe celui pentru care se înscriu, fie titlul stiintific de doctor în aria de expertiza/arii conexe sau au absolvit cursuri/module specifice activitatilor de evaluare a proiectelor de manuale scolare/de abilitare curriculara/de evaluare de proces. Activitatea grupurilor de lucru este în responsabilitatea CNEE.

Procesul de selectie a profesorilor cu statut de experti cooptati si de specialisti externi în grupurile de lucru pe discipline se va derula conform prevederilor ordinului de ministru nr. 3.103/2019.