Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian
Ponderal

ANCOM da asigurari ca la Lugoj intensitatea campului electromagnetic este sub limitele impuse de legislatia in vigoare

20 Martie 2019

ANCOM monitorizeaza permanent intensitatea campului electromagnetic prin intermediul a 100 de senzori ficsi de monitorizare de banda larga din Bucuresti si alte 62 de orase din tara, ce sunt plasati in exterior, in spatiile publice in vecinatatea carora exista multiple surse de emisii radio.

Cuptorul cu lemne

La Lugoj unul dintre senzori este montat chiar pe cladirea Primariei aparatul transmitand masuratorile catre platforma www.monitor-emf.ro, o data la 24 de ore. Rezultatele acestor masuratori sunt puse la dispozitia celor interesati pe platforma electronica si ofera detalii cu privire la locul, perioada si nivelul masurat al intensitatii campului electromagnetic, nivel exprimat in valoare absoluta, dar si in procente fata de nivelurile reglementate maxim permise. Masuratorile sunt realizate de catre ANCOM respectand recomandarile europene in domeniu (Recomandarea CEPT ECC/REC/(02)04 privind metodele de masurare a radiatiilor electromagnetice neionizante (9 kHz-300 GHz)), rezultatele obtinute pana in prezent aratand ca nivelurile de emisie se situeaza mult sub limitele maxime admise de legislatie. Suplimentar fata de monitorizarea permanenta a campului electromagnetic prin senzori ficsi, conform planului anual de masuratori, ANCOM realizeaza si masuratori cu echipamente mobile, ale caror rezultate sunt accesibile aici. Pentru fiecare dintre aceste masuratori realizate cu echipamente mobile sunt precizate locul, perioada si nivelul de expunere exprimat in procente fata de nivelul de referinta. Rezultatele masuratorilor efectuate pana in prezent arata ca nu exista depasiri ale limitelor admise de legislatie. ”Prin intermediul echipamentelor mobile, efectuam anual peste 1.000 de masuratori ale intensitatii campului electromagnetic generat de statiile radio/TV, PMR, GSM, UMTS, LTE, WiFi, WiMax sau alte echipamente de emisie pana la frecventa de 6GHz. Mai mult, anul trecut am instalat 50 de noi senzori ficsi de monitorizare care transmit rezultatele masuratorilor in fiecare zi”, a declarat Cristian POPA, directorul Directiei Executive Monitorizare si Control din cadrul ANCOM. Atat masuratorile cu senzori ficsi, cat si cele cu echipamente mobile sunt realizate exclusiv in spatiul public. Cei care doresc sa realizeze acest tip de masuratori in alte locuri decat spatiul public (in apartamente, sedii de companii, spatii private etc) se pot adresa entitatilor private care realizeaza astfel de masuratori la cerere, contra cost.