GYM PELE

Ajutor pentru firme. Documentele pentru decontarea a 41,5% din salariul de baza al angajatilor reveniti din somaj tehnic pot fi depuse pe platforma aici.gov.ro

15 Iulie 2020
Lugoj Info.ro -Documentele pentru decontarea a 41,5% din salariul de baza al angajatilor reveniti din somaj tehnic pot fi depuse pe platforma aici.gov.ro

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca transmite angajatorilor ca pot încarca pe platforma aici.gov.ro documentele necesare pentru decontarea a 41.5% din salariul de baza pe luna iunie al angajatilor reveniti din somaj tehnic.

Transmiterea documentelor prin Registratura electronica asigura procesarea mai rapida, o evidenta mai buna a actelor transmise si faciliteaza accesul la formularele ce trebuie completate.

Angajatorii ai caror angajati au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, precum si angajatorii ai caror angajati au avut contractele individuale de munca suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020, începand cu data de 1 iunie 2020, beneficiaza de decontarea unei parti din salariu.

Suma care se deconteaza din bugetul asigurarilor pentru somaj reprezinta 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificarile ulterioare.

Pentru a beneficia de aceasta masura, angajatorii au obligatia de a mentine raporturile de munca ale salariatilor pana la 31 decembrie 2020, cu exceptia lucratorilor sezonieri si a situatiei în care încetarea contractului individual de munca intervine din motive neimputabile angajatorului.

Pentru decontarea de la bugetul asigurarilor pentru somaj a cotei de 41,5% din salariu, angajatorii suporta integral contravaloarea salariilor angajatilor care beneficiaza de prevederile OUG 92/2020 si ulterior, începand cu data de întai pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare careia îi sunt aferente veniturile, depun documentele prevazute în textul ordonantei.

ANOFM aminteste ca numarul unic de telefon - 021.444-0000, la care cetatenii pot suna pentru a obtine informatii suplimentare cu privire la somajul tehnic, la facilitatile acordate prin prevederile Legii nr.19/2020 precum si prin prevederile OUG 92/2020 este în continuare disponibil. Call-centerul va functiona în acelasi interval orar ca si pana în prezent, respectiv între orele 09:00 – 16:00 de luni pana joi si vineri între 09:00 – 13:00.