Titularizare 2020. Dupa elevi si profesorii intra in examen

28 Iulie 2020
Lugoj Info.ro -Dupa elevi si profesorii intra in examen foto: gherlainfo.ro

Miercuri, 29 iulie, va avea loc proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitatile de învatamant preuniversitar, sesiunea 2020.

Proba va începe la ora 9:00 cu respectarea tuturor masurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor nationale, privind normele de acces în spatiile de examen, în vederea protejarii candidatilor si a personalului implicat, în contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea SARS-CoV-2.

Candidatii trebuie sa fie prezenti în sala cel mai tarziu la ora 8:15. Dupa primirea subiectelor, durata de redactare a lucrarilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-doua ore în anumite situatii speciale (pentru candidatii nevazatori, ambliopi sau cu anumite deficiente de vedere). În aceste situatii, comisiile judetene de organizare si desfasurare a concursului asigura conditii de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrarilor la subiectele de concurs, în functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective.

Primele rezultate vor fi afisate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor scolare si pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestatiile se depun la sediile inspectoratelor scolare judetene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, dupa afisarea rezultatelor, pana la ora 21:00, respectiv 5 august, pana la ora 12:00. Rezultatele finale se afiseaza la sediile inspectoratelor scolare judetene si pe site-ul mentionat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioada nedeterminata (titularizare), candidatii trebuie sa obtina la proba scrisa minimum nota 7 (sapte), iar pentru angajarea pe perioada determinata (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidatilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, în ordinea descrescatoare a notelor obtinute la proba scrisa, se realizeaza în sedinte publice sau on-line, organizate de catre inspectoratele scolare în intervalul 12 - 14 august.