Imprimă această pagină

Titularizare 2021. Dupa elevii care au sustinut Evaluarea Nationala si Bacalaureatul intra in concurs si profesorii

20 Iulie 2021
Lugoj Info.ro -Dupa elevii care au sustinut Evaluarea Nationala si Bacalaureatul intra in concurs si profesorii

Proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitatile de învatamant preuniversitar (sesiunea 2021) se va desfasura miercuri, 21 iulie.

Lugoj Info Online Publicitate

Proba va începe la ora 9:00, respectandu-se toate masurile igienico-sanitare, valabile în cazul examenelor nationale, privind normele de acces în spatiile de examen, în vederea protejarii candidatilor si a personalului implicat, în contextul situatiei epidemiologice generate de pandemia de Covid-19. Candidatii trebuie sa fie prezenti în sala cel mai tarziu la ora 8:15. Dupa primirea subiectelor, durata de redactare a lucrarilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-doua ore în situatiile speciale (candidati nevazatori, ambliopi sau cu anumite deficiente de vedere). În aceste cazuri, comisiile judetene de organizare si desfasurare a concursului asigura conditii de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrarilor la subiectele de concurs, în functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minoritatilor nationale si baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul National de Politici si Evaluare în Educatie si vor fi publicate dupa sustinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00).

Primele rezultate vor fi afisate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor scolare si pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestatiile se depun la sediile inspectoratelor scolare judetene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, dupa afisarea rezultatelor, pana la ora 21:00, respectiv 28 iulie, pana la ora 12:00. Contestatiile pot fi transmise si prin e-mail, dupa afisarea rezultatelor, pana în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afiseaza la sediile inspectoratelor scolare judetene si pe site în data de 3 august.

Pentru angajarea pe perioada nedeterminata (titularizare), candidatii trebuie sa obtina la proba scrisa minimum nota 7 (sapte), iar pentru angajarea pe perioada determinata (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practica si inspectia la clasa au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobata prin Legea nr. 179/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Repartizarea candidatilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, în ordinea descrescatoare a notelor obtinute la proba scrisa, se realizeaza în sedinte publice sau on-line, organizate de catre inspectoratele scolare în intervalul 4 - 5 august.

 

 

 

Citeste si: