GYM PELE

Cel mai important examen de pana acum. Absolventi ai clasei a VIII-a, asteptati la Evaluarea Nationala 2022

13 Iunie 2022

Evaluarea Nationala pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII 2022) se desfasoara în perioada 14 - 30 iunie 2022.

Lugoj Info Online Publicitate

Examenul începe marti, 14 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Joi, 16 iunie, se va desfasura proba la Matematica, iar vineri, 17 iunie, va avea loc proba la Limba si literatura materna.

Primele rezultate vor fi afisate joi, 23 iunie, pana la ora 14:00. Contestatiile pot fi depuse în zilele de 23 iunie (în intervalul orar 16:00 - 19:00) si 24 iunie (în intervalul orar 8:00 - 12:00). Acestea pot fi transmise si prin mijloace electronice.

Candidatii care depun/transmit contestatiile completeaza, semneaza si depun/transmit si o declaratie-tip în care se mentioneaza ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, documentele sunt semnate si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afisate joi, 30 iunie.

Accesul candidatilor în unitatile de învatamant/centre de examen este permis în intervalul orar 8:00 - 8:30. Candidatii trebuie sa aiba asupra lor un act de identitate valid si instrumente de scris cu cerneala sau pasta albastra pentru redactarea lucrarilor scrise. Pentru executarea schemelor si a desenelor pot folosi si creion negru.

Probele încep la ora 9:00, cand candidatii vor primi brosura cu subiectele si hartie stampilata pentru ciorne. Precizam ca, la probele scrise ale Evaluarii Nationale - 2022, candidatii primesc subiectele sub forma de brosura, putand sa solicite si pagini suplimentare daca este cazul.

Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecarei probe scrise este de 120 de minute (doua ore), calculate dupa cele 15 minute alocate pentru completarea casetei de identificare. Asistentii vor verifica datele înscrise de candidati si vor secretiza caseta.

Beneficiaza de prelungirea timpului de lucru, cu maximum doua ore, candidatii pentru care s-a aprobat aceasta solicitare de catre Comisia Judeteana de Organizare a Evaluarii Nationale, în baza prevederilor Procedurii nr. 25.464/11.02.2022 cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere, deficiente de auz si tulburari de neurodezvoltare care sustin examenele nationale în anul 2022.

Probele sunt monitorizate audio-video.

Este interzisa introducerea în salile de examen a oricarui tip de materiale ajutatoare: manuale, dictionare, notite, însemnari, carti, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si a telefoanelor mobile si a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare. De asemenea, se interzice candidatilor sa introduca în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii avand obligatia de a lasa obiectele mentionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia din unitatea de învatamant/centrul de examen în acest scop. Nu sunt acceptati în examen candidatii care refuza depozitarea obiectelor în sala stabilita de comisie în acest scop.

Ministerul Educatiei pune la dispozitia celor interesati o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor disfunctionalitati privind desfasurarea Evaluarii Nationale. Numarul va fi disponibil pe durata probelor scrise (14 si 16 iunie, între orele 8:00 - 16:00, respectiv vineri, 17 iunie, între orele 8:00 -14:00).

Comunicarea rezultatelor obtinute se face anonimizat, atat în centrele de examen, cat si pe Internet, respectandu-se Regulamentul general privind protectia datelor personale. Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care înlocuiesc numele si prenumele candidatilor si care au fost distribuite candidatilor, pe baza de semnatura de primire, la prima proba sustinuta.

Media generala obtinuta în cadrul Evaluarii Nationale are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere în clasa a IX-a. Absolventii clasei a VIII-a îsi vor putea continua studiile în învatamantul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toti elevii care au finalizat ciclul gimnazial.