GYM PELE

Majorari de pret. Tarife noi la apa si canalizare, de la 1 iulie

16 Iunie 2022
Lugoj Info.ro -Tarife noi la apa si canalizare, de la 1 iulie

Conform Deciziei nr. 106 din 15.06.2022, emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala, tarifele Aquatim pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare prestate, se vor majora începand cu 1 iulie 2022, în toata aria de operare.

Astfel, tariful serviciului de alimentare cu apa  va fi de 5,30 lei/mc (fara TVA), iar cel al serviciului de canalizare va fi  5,33 lei/mc (fara TVA). La aceste tarife se adauga cota legala de TVA, în cuantum de 9% pentru fiecare serviciu.

Majorarea tarifelor reprezinta una din conditionalitatile impuse de Uniunea Europeana pentru realizarea investitiilor finantate prin Fondul de Coeziune, în suma de aproximativ 240 milioane de Euro,  derulate în prezent de Aquatim SA. Datorita acestui amplu proiect de investitii din fonduri europene, judetul Timis va beneficia de 22 statii de tratare a apei, 483 km de conducte de alimentare cu apa, 6 statii de epurare, 412 km de retele de canalizare, o linie de valorificare energetica a namolului de epurare si un sistem SCADA regional, de control si monitorizare automata a proceselor. Avantajul accesarii fondurilor europene este ca 75% din banii destinati investitiilor sunt nerambursabili.

Majorarea este de asemenea în conformitate cu strategia tarifara a companiei, care vizeaza ajustarea tarifelor atat în termeni reali cat si cu inflatia si se bazeaza atat pe o analiza economica cost-beneficiu realista cat si pe obligativitatea recuperarii tuturor costurilor de exploatare si a constituirii surselor pentru cofinantarea investitiilor societatii din fonduri europene. Masura este totodata în conformitate cu prevederile din strategia de tarifare pentru serviciile de apa si de canalizare din Contractul de Delegare încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Apa-Canal Timis si Aquatim SA si cu planul anual de evolutie al tarifelor pentru perioada 2018-2023.

Strategia tarifara a fost aprobata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis cu Hotararea nr. 155 din 09.06.2022 si cuprinde pentru anul 2022 o crestere în termeni reali de 15% si formula de calcul pentru aplicarea inflatiei. Nivelul inflatiei de la ultimul tarif aprobat si pana în prezent, conform indicelui de crestere a preturilor de consum, rezultat din aplicarea formulei de calcul este de 15,5%. 

Dupa aplicarea majorarii, Aquatim va avea, în continuare, unul din cele mai mici preturi la serviciile de apa si canalizare din Romania.