Contribuabilii pot depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cererile pentru accesarea esalonarii la plata simplificate.