Guvernul a introdus Registrul public de evidenta a salariatilor, o baza de date cu personalul platit din fonduri publice, dupa modelul REVISAL

23 Noiembrie 2016
lugojinfo.ro -Guvernul a introdus Registrul public de evidenta a salariatilor, o baza de date cu personalul platit din fonduri publice, dupa modelul REVISAL

Pe langa actualul registru general de evidenta a salariatilor care lucreaza pe baza unui contract individual de munca, va fi introdus, pentru prima oara, si un registru de evidenta a personalului platit din fonduri publice, care va fi gestionat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) .

Astfel, pentru salariatii din mediul privat, angajatorii vor folosi Registrul privat, iar pentru persoanele platite din fonduri publice, institutiile si autoritatile vor folosi Registrul public. Fiecare institutie si autoritate publica are obligatia de a înfiinta registrul general de evidenta a personalului platit din fonduri publice (Registrul public), care va fi completat si transmis inspectoratului teritorial de munca în ordinea angajarii/numirii salariatilor sai. Acest registru va fi pastrat la sediul institutiei/autoritatii publice si va cuprinde elementele de identificare ale tuturor angajatilor, data angajarii/numirii, functia, salariul, sporurile si cuantumul acestora, perioada si cauzele de suspendare a raportului de munca sau de serviciu, perioada detasarii si data încetarii functiei. Pentru transmiterea datelor în registrul privat/public de catre angajatori, MMFPSPV va achizitiona sau dezvolta prin resurse proprii un sistem informatic. Pana la data realizarii noului sistem informatic, procedura de transmitere a datelor în registrul public va fi stabilita prin ordin al ministrului muncii, urmand ca, în termen de 10 zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial, institutiile/autoritatile sa transmita datele cu privire la toate categoriile de personal platit din fonduri publice. Prin exceptie, institutiile/autoritatile de aparare, ordine publica si siguranta nationala vor furniza date în registrul public doar pe baza unor protocoale de colaborare cu Ministerul Muncii, aisgurandu-se masurile de protectie a datelor cu caracter personal si respectarea legislatiei privind  protectia  informatiilor clasificate.La data realizarii noului sistem informatic va fi emis un nou ordin al ministrului muncii privind procedura de transmitere a datelor în registrul privat/public, comuna pentru toti angajatorii privati si institutii/autoritati publice. Totodata, MMFPSPV, ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) si ANFP (Agentia Nationala a Functionarilor Publici) vor realiza interoperabilitatea între sistemele informatice pe care le detin.Ministerul Muncii va avea acces si la bazele de date detinute de alte autoritati/institutii publice privind evidenta populatiei, declaratiile si înregistrarile fiscale, evidenta angajatorilor înregistrati în Registrul Comertului sau la Ministerul Finantelor Publice.

Alte prevederi ale actului normativ aprobat astazi de guvern se refera la:

·       stabilirea obligativitatii, pentru angajatori, de a elibera o adeverinta salariatului, la încetarea contractului individual de munca care sa ateste activitatea desfasurata, durata activitatii, salariul, vechimea în munca si în specialitate ; 

·       clarificarea unor reglementari din actuala hotarare în ceea ce priveste sanctionarea muncii nedeclarate, precum si recorelarea/reformularea contraventiilor si sanctiunilor conform modificarilor si completarilor aduse prin prezentul proiect; 

·       scurtarea perioadei, de la 15 la 5 zile, în care Inspectia Muncii are obligatia de a furniza date/informatii din registrul privat (REVISAL), la solicitarea unei persoane, cu privire la activitatea desfasurata de aceasta, la durata activitatii, la salariu, la vechimea în munca si în specialitate. Acelasi termen va fi valabil si în cazul registrului public din momentul în care acesta va fi lansat. Modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 500/2011 a fost necesara pentru a avea o evidenta clara a salariilor în plata ale personalului platit din fonduri publice.