Noi reglementari în domeniul cadastrului

18 Aprilie 2018
Lugoj Info.ro-Noi reglementări în domeniul cadastrului

Guvernul a aprobat, în sedinta de miercuri, o Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996.

În conformitate cu angajamentele asumate de Guvernul Romaniei, prin acest act este reglementat cadrul normativ pentru accelerarea si eficientizarea înregistrarii imobilelor în sistemul integrat de cadastru si carte funciara.

Astfel, principalele schimbari prevad, în special, urmatoarele:

  • pana la 31 decembrie 2018, la nivelul fiecarei circumscriptii judecatoresti, se va constitui si va functiona cel putin un birou de cadastru si publicitate imobiliara sau, dupa caz, un birou de relatii cu publicul, ca unitati fara personalitate juridica, în subordinea oficiilor teritoriale; termenul initial era 31 decembrie 2017, însa acesta nu a putut fi respectat din cauza lipsei de personal si a imposibilitatii relocarii personalului existent în cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) sau în institutiile subordonate; în acest sens, se va modifica Regulamentul de organizare si functionare al ANCPI, în vederea suplimentarii numarului de angajati;
  • sectoarele cadastrale care vor face obiectul lucrarilor de înregistrare sistematica contractate de primarii, ca urmare a încheierii de contracte de finantare cu ANCPI,  pot sa cuprinda atat imobile din extravilan, cat si din intravilan;
  • la prioritizarea sectoarelor cadastrale propuse de unitatile administrativ-teritoriale beneficiare ale finantarii lucrarilor de înregistrare sistematica, se vor avea în vedere si  terenurile care fac obiectul subventiilor platite de Agentia de Plati si Interventie în Agricultura (APIA);
  • lucrarile de înregistrare sistematica se pot efectua atat la nivelul sectorului cadastral, cat si la nivelul întregii unitati administrativ-teritoriale, în acest sens fiind necesara diminuarea termenului de solutionare a contestatiilor, pentru accelerarea finalizarii acestora;
  • deschiderea cartii funciare se poate efectua în baza certificatului de mostenitor, indiferent de data deschiderii succesiunii, sau a actului de partaj voluntar încheiat în forma autentica, a partajului judiciar, indiferent de data actului; 
  • în cazul imobilelor proprietate publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizeaza în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat prin hotarare de guvern, care confirma identitatea dintre imobilul din documentatia cadastrala si cel evidentiat în inventarul centralizat.