Clubul nu si-a indeplinit obligatiile. C.S. “Probaschet” pierde dreptul de folosinta a terenului de pe insula Cotu Mic

21 Februarie 2021
Lugoj Info.ro -C.S. “Probaschet” pierde dreptul de folosinta a terenului de pe insula Cotu Mic foto : C.S. “Probaschet" Lugoj

Consilierii locali vor retrage dreptul de folosinta al unui teren situat pe insula Cotu Mic.

Miruna Lugoj

Asociatia Club Sportiv Probaschet Lugoj are in folosinta un teren în suprafata de 535 mp inca din 2014, iar una dintre obligatii era dezmembrarea suprafetei terenului si inscrierea dreptului acordat. “Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Lugoj nr.116 din 25.09.2014, a fost transmis, pentru o perioada de 10 ani, în folosinta gratuita Asociatiei Probaschet Lugoj, în scopul practicarii si promovarii sportului, un teren în suprafata de 535 m.p. Articolul doi al hotararii amintite anterior, instituia, în sarcina beneficiarei, obligatia dezmembrarii suprafetei de teren si înscrierea dreptului acordat, obligatie care, pana în prezent, nu a fost îndeplinita. Pentru nepunerea în practica a dispozitiilor art.2 din H.C.L.M.L. nr.116 din 25.09.2014, propunem Consiliului Local al Municipiului Lugoj, adoptarea unei hotarari privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta gratuita Asociatiei - Club Sportiv Probaschet Lugoj, asupra terenului în suprafata de 535 m.p, ramas înscris în Cartea Funciara nr.409737 Lugoj (CF vechi:9120), nr.top 9017/a, în suprafata totala de 24.840 m.p., proprietatea municipiului Lugoj, domeniul privat”, se arata intr-un raport al Compartimentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Lugoj, inaintat consilierilor locali.