GYM PELE

Noi locuri de munca pentru persoanele cu studii superioare

29 Septembrie 2021
Lugoj Info.ro -Locuri de munca pentru persoanele cu studii superioare

„Municipiul Lugoj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului,

service-lugoj

Direcția administrație publică locală, Biroul relații cu publicul, după cum urmează:

Inspector, clasa I, grad profesional asistent – 1 post;

Inspector, clasa I, grad profesional debutant – 1 post.

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Durata normală a timpului de lucru pentru cele 2 (două) funcții publice de execuție vacante este de 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână.

Proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – cunoștințe de operare pe calculator, se va desfășura în data de 28 octombrie 2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4.

Proba scrisă se va desfășura în data de 03 noiembrie 2021, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4.

Condiții de participare:

candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de participare la concurs:

Pentru Inspector, clasa I, grad profesional asistent:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

- cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu.

Pentru Inspector, clasa I, grad profesional debutant:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- vechime minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice - nu este cazul;

- cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 29 septembrie - 18 octombrie 2021 inclusiv.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

 Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj,   Piața Victoriei nr.4, Biroul relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..”

Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia-Daniela Ivăniș, Inspector debutant.

Data afișării: 29 septembrie 2021.