GYM PELE

Recomandări privind reducerea fenomenului de corupție

30 Septembrie 2022
Lugoj Info.ro -Recomandări privind reducerea fenomenului de corupție foto: Lugoj Info.ro

În urma realizării studiilor din cadrul proiectului „Consolidarea capacității analitice a Municipiului Lugoj prin creșterea transparenței, eticii și integrității referitoare la prevenirea corupției” (SMIS 151977), au fost emise o serie de recomandări de către cetățeni și funcționarii publici intervievați, precum și de la specialiștii care au realizat aceste activități, având la bază modele de bune practici identificate în literatura despre corupție.

service-lugoj

Recomandările sunt menite să îmbunătățească imaginea angajaților și a procesului de angajare, precum și a felului în care sunt oferite serviciile publice în general:
- este important ca administrația publică să identifice birourile și departamentale care funcționează defectuos și problemele
asociate cu acestea cu scopul de a eficientiza serviciile oferite;
- să adopte măsuri de eficientizare a serviciilor;
- să scurteze timpul de soluționare a cererilor și avizelor;
- să implice activ cetățenii în procesele decizionale din primărie;
- să se realizeze sesiuni de instruire personal în domeniul conștientizării riscurilor de corupție;
- să se realizeze sesiuni de instruire personal în domeniul conștientizării riscurilor de corupție și actualizarea procedurilor de lucru în domeniul întocmirii situațiilor privind înregistrarea sistematică și emiterea de acorduri și certificate;
- să se intensifice activitatea de audit /control pentru verificarea prin sondaj a activității;
- să se intensifice activitatea de audit /control pentru verificarea respectării procedurale a activităților în relația cu instanțele.

Este important să se construiască o relație mai activă cu cetățenii prin care aceștia nu sunt doar utilizatori pasivi și nemulțumiți ai unor servicii, ci au și posibilitatea de a se implica mai activ în decizii importante. În acest sens, se pot organiza diverse evenimente sau implementa forme de sondare reprezentative ale populației prin care primăria să își manifeste interesul de a identifica nevoile populației, opiniile despre modul cum funcționează serviciile și ce ar putea fi îmbunătățit sau implicare în procese decizionale precum construirea bugetelor.
Mai mult decât atât, cetățenii percep ca nevoie o mai largă transparentizare a procesului de angajare pentru a combate percepția că posturile în administrația publică sunt ”cu dedicație” și se adresează doar unor anumite persoane, fiind important de specificat care sunt criteriile profesionale pe care se vor baza aceste angajări. Pe lângă transparentizare, administrația ar putea implementa opțiuni de evaluare a angajaților de către cetățeni, demers care ar sugera că această instituție este interesată să își îmbunătățească serviciile, iar pentru ca un astfel de mecanism să își atingă cu adevărat obiectivele, feedback-ul ar trebui și implementat și făcut public. Atât cetățenii cât și funcționarii asociază tinerii cu ideea de schimbare, menționând angajarea tinerilor în primărie ca soluție pentru a combate corupția.
Măsurile de prevenire pot să nu producă efectele dorite dacă nu există o direcție clară din partea conducerii și dacă regulile nu sunt aplicate și pe teren. O strategie de prevenire eficientă începe cu luarea de măsuri prompte și proporționale în urma incidentelor, inclusiv de proceduri disciplinare dacă este cazul, însoțite de comunicare.

Primăria Municipiului Lugoj se înscrie în categoria de instituții publice cu risc de corupție mediu spre scăzut. Riscurile identificate de proiect și măsurile adoptate în vederea prevenirii acestora vizează domeniile achizițiilor publice, implementării de proiecte de investiții, obținerii de autorizații și avize, a altor servicii publice. Există voința politică de susținere a prevenirii și combaterii corupției, iar implementarea sistemului de management anti-corupție instrumentează activitatea, facilitând astfel atingerea obiectivelor din Agenda de Integritate.

Orașul e al tău. Primăria e a ta. Primăria se implică. Pentru un oraș fără corupție.

Articol realizat în cadrul proiectului „Consolidarea capacității analitice a Municipiului Lugoj prin creșterea transparenței, eticii și integrității referitoare la prevenirea corupției”/ Cod MySMIS 151977/ Cod SIPOCA 1102 finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.