joi, 18 aprilie 2024
7.9 C
Lugoj
spot_img

Admitere 2015 pentru cursurile de învatamant la distanta si cu frecventa redusa, la Universitatea Politehnica Timisoara

Data:

spot_img
spot_img
spot_img

 

Admitere 2015  pentru cursurile de învăţământ la distanţă la Universitatea Politehnica Timişoara în perioada 13-24 iulie 2015 cu extensie până în 14 septembrie 2015, pe bază de depunere de dosare, pentru specializările: Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii (ingineri, 4 ani; 60 de locuri) – învăţământ la distanţă, în colaborare cu Facultatea de Electrotehnică şi Telecomunicaţii; Informatică (ingineri, 3 ani, 30 de locuri) – învăţământ la distanţă, în colaborare cu Facultatea de Automatică şi Calculatoare; Comunicare şi Relaţii Publice (licenţă, 3 ani; 75 de locuri) – învăţământ la distanţă, în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării; Tehnologia Construcţiilor de Maşini (lincenţă, ingineri, 4 ani; 50 de locuri) – învăţământ cu frecvenţă redusă, în colaborare cu Facultatea de Mecanică. Înscrierea candidaţilor la admitere se poate realiza şi ONLINE în timpul perioadei iulie-septembrie 2015.

 

Universitatea Politehnica Timişoara, prin Centrul de ID / IFR şi e-Learning (CeL ) organizează şi desfăşoară programele de studiu pentru specializările amintite.

 

Programele de studiu sunt acreditate de ARACIS şi conferă aceeaşi diplomă ca şi în cazul studiilor la forma de învăţământ cu frecvenţă.

 

Pentru cei care sunt fascinaţi de lumea calculatoarelor, a electronicii, a telecomunicaţiilor, a interacţiunii şi comunicării în relaţii publice sau sunt interesaţi de tehnologii noi în construcţii de maşini, gândesc ‘exact’, structurat şi vor să obţină o diplomă în domeniu după 3 sau 4 ani de studiu, la una dintre cele mai de prestigiu universităţi tehnice din ţară, dar nu au posibilitatea de a urma cursuri la zi, aceste programe de studiu li se potrivesc perfect. Obţinerea unei diplome de licenţă este utilă unei dezvoltarea carierei în industrie. Absolvenţii noştri lucrează sau şi-au găsit locuri de muncă în domeniul specializării lor. Cu o diplomă de licenţiat care nu diferă cu nimic faţă de cea de la învăţământul de zi, absolvenţii noştri au şanse mai mari la avansare şi la un salariu mai mare! 

 

Metoda de învăţământ

Diploma de licenţă acordată la finalul studiilor este identică cu cea de la forma de învăţământ zi. Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma de invatamant de zi, iar tutorizarea va fi efectuată de către aceleaşi cadre didactice care desfăşoară cursuri la forma de învăţământ de zi. Avantajele desfăşurării cursurilor prin învăţământ la distanţă constau în faptul că se pot desfăşura online prin platforma Campus Virtual al UPT (www.cv.upt.ro) şi de administrare online note şi teme/proiecte. Au loc 4 întâlniri în universitate, în fiecare semestru, pe durata weekend-urilor pentru învăţământ la distanţă şi 2 întâlniri în fiecare lună pentru cel cu frecvenţă redusă (specializare Tehnologia Construcţiilor de Maşini). Studenţii ID beneficiază de suport complet online pe durata studiilor, prin intermediul Campusului Virtual: material de curs, teme şi activităţi, note examene, comunicare şi interacţiune directă.

 

Disciplinele din planul de învăţământ pentru cei 3 sau 4 ani se găsesc la: http://elearning.upt.ro/educatie/licenta/curricula

 

Admiterea 2015 se desfăşoară în perioada 13-24 iulie 2015 cu extensie pana in 14 Septembrie 2015 pe baza de depunere de dosare, prin înscriere online http://admitere.upt.ro/ şi depunerea actelor necesare la sediile facultăţilor.

 

Pentru anul universitar 2015-2016 taxa şcolară este de: 3.450 lei/an, plătibilă în două tranşe pentru Informatică, Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii,  Tehnologia Construcţiilor de Maşini şi 2.400 lei/an plătibilă în două tranşe pentru Comunicare şi Relaţii Publice.

 

Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii

Absolvenţii acestei specializări vor deveni specialişti de înaltă performanţă şi competenţă cu o bună pregătire fundamentală în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor, dar în egală măsură şi în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid în economia de piaţă.

 

Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piaţa muncii: transmisii integrate de date şi voce, tehnologii audio-video şi multimedia, programare web, reţele de telecomunicaţii, telefonie fixă şi mobilă, dezvoltare de baze de date online.

 

Electronica şi sistemele de telecomunicaţii se regăsesc în aproape toate domeniile de activitate ale vieţii moderne şi au un impact deosebit în activitatea umană zilnică: calculatorul, telefonia, telefonul mobil, Internetul, televizorul, echipamentele audio-video, echipamentele de comunicaţii, de satelit etc.   O serie de cursuri permit studenţilor să aprofundeze domenii specifice cum ar fi sisteme integrate de telecomunicaţii, reţele de comunicaţii sau multimedia. Studenţii în an terminal au posibilitatea de a-ţi face lucrarea de diplomă în străinătate sau în colaborare cu firme importante din domeniu. Inginerii specialişti în electronică şi telecomunicaţii pot deveni: specialişti în telecomunicaţii mobile, dezvoltatori de reţele de comunicaţii, calculatoare sau de centrale, dezvoltatori de aplicaţii audio-video, TV, dezvoltatori multimedia sau aplicaţii Web. Toţi absolvenţii ultimelor generaţii şi-au găsit locuri de muncă în domeniu.

http://www.etc.upt.ro/avizier/admitere/admitere-2015-studii-de-licenta/

 

Informatică

Absolvenţii acestei specializări vor deveni specialişti informaticieni. Informaticianul în formare trebuie să poată găsi soluţii complete pentru problemele practice de prelucrare a datelor şi pe baza conceptelor generale ale informaticii şi ştiinţei calculatoarelor. Pentru aceasta trebuie să stăpânească pe lângă bazele teoretice ale informaticii şi posibilităţile utilizării practice a acestora. El va trebui să cunoască şi să înţeleagă un spectru larg de aplicaţii din tehnică, respectiv economie. Informaticianul găseşte un larg domeniu de activitate în diverse domenii ale tehnicii şi economiei.

 

Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piaţa muncii: medii de programare, dezvoltare şi administrare sisteme informatice, administrare de reţea, dezvoltare de aplicaţii web.

 

Diploma de informatician oferă posibilitatea de a exercita o gamă largă de ocupaţii în acest domeniu, cum sunt: dezvoltatori şi administratori de sisteme informatice, specialişti în securitatea calculatoarelor, analişti de programe, administratori de reţea, specialişti în asigurarea calităţii software şi testare, administratori de site-uri Web, dezvoltatori de aplicaţii Web, profesori de informatică.

http://admitere-ac.ro/

 

Comunicare şi relaţii publice

Forma de şcolarizare Comunicare şi relaţii publice (CRP) în regim de învăţământ la distanţă (ID) este organizată de Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării în colaborare cu Centrul de e-learning, ID şi IFR, Universitatea Politehnica Timişoara. Programul de studii la distanţă este autorizat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior. Competenţele, calificările şi diplomele conferite sunt identice cu cele oferite de specializarea Comunicare şi relaţii publice, domeniul de licenţă ştiinţe ale Comunicării, forma de învăţământ cu frecvenţă. Titlul profesional care se acordă absolvenţilor la finalizarea studiilor este de “Licenţiat în Ştiinţe ale comunicării”.

Programul de studii Comunicare şi relaţii publice – învăţământ la distanţă formează absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în domeniul comunicării şi al relaţiilor publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc:  specialişti în comunicare şi relaţii publice, specialişti în relaţiile cu presa, purtători de cuvânt, consultanţi în comunicare şi relaţii publice, consultanţi resurse umane, asistenţi manager, referenţi, mediatori lingvistici.

La finalizarea ciclului de licenţă (3 ani de studii), absolvenţii  vor deţine competenţe şi abilităţi în crearea şi gestionarea imaginii organizaţiilor, în medierea şi negocierea relaţiilor, în producerea de mesaje scrise şi orale în limba română şi în două limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană).

http://sc.upt.ro/Upt-Timisoara_182_ro.html 

 

Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM) defineşte o profesie adaptată evoluţiei economice prezente şi viitoare, conectată la practica europeană şi mondială, în care inginerului mecanic, pe lângă instruirea tehnică de bază de profil Inginerie Industrială, i se formează competenţe operaţionale pentru sectorul productiv în general dar şi pentru sfera serviciilor şi de promovare produs.

Profilul profesional al inginerului TCM oferă absolvenţilor noştri posibilităţi diversificate de integrare pe piaţa muncii în sectoare industriale sau de prestări de servicii cum ar fi: producţia de componente, subansambluri sau produse industriale sau manufacturiere, pentru industria de autovehicule (automotive), energetică, transporturi aeriene, navale sau feroviare, echipamente industriale, produse electrocasnice, aparate de măsură şi control, mecanică auto, întreţinere şi reparaţii în domeniul mecanic.

http://mec.upt.ro/

 

Informaţii suplimentare http://elearning.upt.ro/educatie/admitere/c-32-42

 

Informaţii suplimentare  elearning.upt.ro

Facebook  https://www.facebook.com/CIDUPT

Twitter http://twitter.com/cid_upt_ro

Youtube  http://www.youtube.com/user/cidupt

 

Contact

Centrul de ID/IFR şi e-Learning, B-dul Vasile Pârvan, No. 2B – etaj IV Timişoara; elearning.upt.ro; tel: 0256 403300

E-mail: contact@elearning.upt.ro

{gallery}admiteretimi{gallery}

 

 

spot_img

LASATI UN MESAJ

Introduceti comentariul dvs.
Introduceti numele dvs.

Distribuie articolul:

Ultimele informatii

Din aceasi categorie
INFORMATII