sâmbătă, 20 aprilie 2024
11.9 C
Lugoj
spot_img

Bani pentru producatorii de cartofi. Ce conditii trebuie indeplinite si cum se face inscrierea in program

Data:

spot_img
spot_img
spot_img

Guvernul Romaniei a adoptat o Hotarare, prin care se aproba schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de cartof de consum”, in anul 2023.

Scopul vizeaza acordarea unui sprijin pentru sustinerea productiei de cartof de consum. Suma totala alocata este de 14.800.000 lei, reprezentand echivalentul a maximum 2.960.000 euro, iar cuantumul per beneficiar este de 200 euro/ha. Pentru a obtine sprijinul financiar, cultivatorii trebuie sa obtina o productie minima de 15 tone/ha, din care sa comercializeze cel putin 6 tone/ha pana la data de 17 noiembrie.

Pentru a putea beneficia de sprijin financiar, producatorii agricoli trebuie sa respecte urmatoarele conditii de eligibilitate:

• sa utilizeze o suprafata cultivata cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv;

• sa obtina o productie de minimum 15 tone/ha de pe suprafata inscrisa in program, din care sa comercializeze cel putin 6 tone/ha pana la data de 17 noiembrie a anului de cerere;

• sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu cartof de consum, in anul 2023;

• sa faca dovada productiei minime realizate prin documente justificative, in functie de forma de organizare, respectiv: copia rapoartelor fiscale de inchidere zilnica / factura / fila/filele din carnetul de comercializare.

Beneficiarii pot fi din urmatoarele categorii:

a) producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producator, valabil pana la 31 decembrie 2023;

b) producatorii agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008;

c) producatorii agricoli societati agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991;

d) producatorii agricoli persoane juridice.

Pentru înscrierea în Program se va depune o cerere însotita de urmatoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusa prin reprezentant legal/împuternicit;

b) copie a atestatului de producator valabil pana la 31 decembrie 2023;

c) imputernicire/procura notariala si o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, dupa caz;

d) copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea;

e) dovada cont activ banca/trezorerie;

f) adeverinta in original, din Registrul agricol conform inscrisurilor aferente anului 2023, are atesta suprafata de teren cultivata cu cartof de consum utilizata de solicitant in baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului in cauza;

g) declaratii pe propria raspundere.

Cererea de inscriere in program trebuie depusa incepand cu data intrarii in vigoare a actului normativ si pana cel tarziu data de 19 mai, inclusiv.

Valorificarea productiei se va face pana cel tarziu la data de 17 noiembrie, inclusiv, iar depunerea documentelor justificative se va realiza pana la 20 noiembrie, inclusiv. Ulterior, Directiile Agricole Judetene transmit situatia centralizatoare la MADR – DGBFFE – pana la data de 5 decembrie inclusiv.

spot_img

Distribuie articolul:

Ultimele informatii

Din aceasi categorie
INFORMATII

Se formează cele șapte grupe ale Creșei Lugoj. Când încep înscrierile

Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj (DASC) a anunțat...

Vin ploile. Vremea se răcește brusc

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat prognoza meteo pentru...

S-a închis pescuitul. Bălțile private rămân singura alternativă

Începând de marți, pescuitul recreativ, sportiv, dar și în...