Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

A fost actualizat regimul de acordare a sporurilor pentru conditii de munca în învatamant

31 Ianuarie 2018
Lugoj Info.ro -A fost actualizat regimul de acordare a sporurilor pentru conditii de munca în învatamant

Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din învatamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestora, a fost adoptat miercuri printr-o Hotarare de Guvern.

Cuantumul sporului pentru conditii de munca se stabileste prin aplicarea unei cote procentuale asupra salariului de baza, cu valori cuprinse între 5 si 15% din salariul de baza, în functie de criteriile specifice pentru fiecare categorie în parte si corespunzator timpului efectiv lucrat în aceste locuri de munca, cu respectarea prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Sporurile pentru conditii de munca se acorda pe baza buletinelor de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate în acest sens, pentru timpul efectiv lucrat în locurile de munca respective, cu încadrarea în sumele prevazute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

La stabilirea concreta a sporului pentru conditii de munca trebuie avute în vedere o serie de conditii, printre care existenta concomitenta a mai multor factori de risc, durata de expunere la actiunea acestor factori, natura factorilor nocivi-fizici, chimici sau biologici si mecanismul de actiune a acestora asupra organismului. De asemenea, vor fi luate în calcul conditiile de munca ce implica un efort fizic mare în conditii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibratii, praf, radiatii, vapori, aburi, conditiile de munca ce implica o suprasolicitare nervoasa, care determina un risc de accidentare sau de îmbolnavire, precum si structura si nivelul morbiditatii în raport cu specificul locului de munca.

Nominalizarea personalului care beneficiaza de acest spor, fara depasirea procentului prevazut în prezentul regulament, este facuta de conducatorul ierarhic si se aproba de consiliul de administratie, cu consultarea organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învatamant sau a reprezentatiilor salariatilor la nivel de unitate/institutie acolo unde nu exista sindicate, conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017.

Unitatile si institutiile din sistemul de învatamant sunt obligate sa adopte masuri tehnice si organizatorice care sa conduca la desfasurarea activitatilor în conditii de munca optime, în termen de cel mult 6 luni de la constatarea prin buletine de determinare a conditiilor  de munca. De asemenea, unitatile/institutiile din sistemul de învatamant trebuie sa efectueze periodic masuratori la locurile de munca în timpul desfasurarii activitatilor (aceste perioade nu pot fi mai mari de sase luni). În acelasi timp, personalul care îsi desfasoara activitatea în conditii de munca periculoase sau vatamatoare este supus examinarilor medicale periodice, prin serviciile de medicina muncii, conform legislatiei în vigoare.

Acordarea sporului pentru conditii periculoase si vatamatoare de munca se face cu încadrarea în sumele prevazute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

 

 

 

Octavian