100 milioane de euro pentru sectorul cultural prin schema de ajutor de stat

20 Noiembrie 2020
Lugoj Info.ro -100 milioane de euro pentru sectorul cultural prin schema de ajutor de stat foto : pressalert.ro

Ministerul Culturii, cu sprijinul Guvernului Romaniei, a realizat un proiect de schema de ajutor de stat, pentru a veni în sprijinul sectorului cultural.

Ajutorul este destinat atat IMM-urilor cat si intrepinderilor mari unde au fost sistate activitatile, ca masura de precautie pentru evitarea raspandirii SARS COV-2. Schema de ajutor de stat vizeaza 5 masuri, iar beneficiarii eligibili sunt entitati de drept privat: organizatii neguvernamentale si societati comerciale (atat IMM-uri, cat si întreprinderi mari) care au desfasurat activitati în ultimii 2 ani conform raportului de activitate asumat de reprezentantul legal al solicitantului în unul dintre urmatoarele domenii culturale: artele spectacolului (teatru, muzica, dans), artele vizuale (pictura, sculptura, film, fotografie), patrimoniu, carte, audio-vizual, educatie culturala. Acestia trebuie sa fie înscrisi la data depunerii proiectului în Registrul Sectorului Cultural gestionat de Institutul National de Cercetare si Formare Culturala (INCFC), institutie în subordinea Ministerului Culturii.Registrul Sectorului Cultural poate fi accesat aici: www.culturadata.ro/registrul-sectorului-cultural.
Platforma si formularul sunt deja disponibile, iar perioada de preînscriere se va încheia miercuri, 25.11.2020. Preînscrierea este necesara pentru evaluarea impactului bugetar al schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea sectorului cultural, astfel încat bugetul alocat sa fie cel necesar si suficient. Dupa ce Ministerul Culturii va avea estimarea acestui impact bugetar se va putea pune în consultare publica actul normativ aferent Schemei de ajutor de stat.

Schema de ajutor de stat si cele  5 masuri: 

Masura A: microgranturi
Operatorii culturali care nu au venituri din vanzare de bilet
Valoarea maxima a ajutorului de stat este echivalentul în lei a sumei de 4.000 euro/beneficiar de ajutor de stat.

Masura B: Granturi pentru organizare festivaluri culturale
Operatorii culturali care au organizat un festival cultural cu vanzare de bilete.
Valoarea maxima a ajutorului de stat este echivalentul în lei a 25% din valoarea bruta a biletelor vandute la editia din 2019 a festivalului, dar nu mai mult de 800.000 euro. 

Masura C - Granturi pentru organizare evenimente culturale
Operatorii culturali au organizat evenimente culturale în anul 2019 si au venituri din bilete vandute 
C.1 Evenimente muzicale si evenimente de tip stand-up comedy:
Între 1 - 10 evenimente organizate în anul 2019 – valoarea maxima a ajutorului de stat este echivalentul în lei a 5% din valoarea bruta a biletelor vandute la evenimentele organizate în 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro. 
Între 11 - 50 evenimente organizate în anul 2019 – valoarea maxima a ajutorului de stat este echivalentul în lei a 7% din valoarea bruta a biletelor vandute la evenimentele organizate în 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro.
Peste 50 evenimente organizate în anul 2019 – valoarea maxima a ajutorului de stat este echivalentul în lei a 9% din valoarea bruta a biletelor vandute la evenimentele organizate în 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro.
C.2 Evenimente din alte domenii culturale decat domeniul muzical si stand-up comedy:
Valoarea maxima a ajutorului de stat este echivalentul în lei a 50% din valoarea bruta a biletelor vandute la evenimentele organizate în 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro.

Masura D - Granturi pentru librarii
Valoarea maxima a ajutorului de stat este echivalentul în lei a 25% din valoarea bruta a vanzarilor de carte din 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro.
Masura E – Granturi pentru edituri
Valoarea maxima a ajutorului de stat este echivalentul în lei a 25% din valoarea bruta a vanzarilor fizice directe de carte din 2019, dar nu mai mult de 800.000 euro. 
Etapa de preînscriere în registrul sectorului cultural a operatorilor economici va dura o saptamana. Aceasta etapa este necesara pentru evaluarea impactului bugetar al schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii, astfel încat bugetul alocat sa fie si cel necesar si suficient. Dupa ce Ministerul Culturii va avea acest impact bugetar, actul normativ aferent Schemei de ajutor de stat va fi pus în consultare publica. Termenul estimat pentru operationalizarea schemei va fi începutul anului 2021.
Bugetul estimat este de 100.000.000 Euro.