miercuri, 27 septembrie 2023
23.8 C
Lugoj
spot_img

Primaria Lugoj angajeaza sef birou la Directia administratie publica locala – Biroul agricol cadastru

Data:

spot_img
spot_img

În conformitate cu prevederile art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, concursul este organizat în baza excepției prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Durata normală a timpului de lucru pentru funcția publică de conducere vacantă este 8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână. Proba suplimentară de testare a cunoștințelor IT – cunoștințe de operare pe calculator, nivel avansat – 28 iunie 2021, ora 1100, locul desfășurării probei suplimentare – Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4

Proba scrisă se va desfășura în data de 30 iunie 2021, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Piaţa Victoriei nr. 4.

Condiții de participare:

  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice de studii de specialitate:

  – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul inginerie geodezică, respectiv master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

– condiții specifice: certificat de autorizare în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României – categoria A sau B, obținut conform prevederilor Ordinului nr.107/2010 al A.N.C.P.I.

Bibliografia/tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii publice locale www.primarialugoj.ro, la secţiunea Anunțuri concursuri angajare.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs este 27 mai –  15 iunie 2021. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei nr.4, Birou relații cu publicul, tel. 0256/352240, fax. 0256/350393, e-mail: contact@primarialugoj.ro sau personal@primarialugoj.ro.”

Observații suplimentare: persoană de contact – Lavinia-Daniela Ivăniș, Inspector debutant. Data afișării: 27 mai 2021.

spot_img

LASATI UN MESAJ

Introduceti comentariul dvs.
Introduceti numele dvs.

Distribuie articolul:

Ultimele informatii

Din aceasi categorie
INFORMATII