luni, 4 decembrie 2023
-2.1 C
Lugoj
spot_img

Primarul, viceprimarul, consilierii, dar si angajatii din institutiile publice mai au la dispozitie cateva saptamani pentru a-si depune declaratiile de avere si interese

Data:

spot_img
spot_img
spot_img

Asadar, primarul, viceprimarul, dar si consilierii locali din Lugoj impreuna cu angajatii din sistemul public au la dispozitie mai putin de o luna pana la expirarea termenului de depunere a declaratiilor de avere si de interese. 15 iunie 2018 este ultima zi în care persoanele platite din fonduri publice pot depune declaratiile de avere si de interese anuale.

Pentru facilitarea procesului de completare a declaratiilor, Agentia Nationala de Integritate recomanda persoanelor prevazute de lege, utilizarea formularelor electronice ale declaratiilor de avere si de interese, ce sunt disponibile pe pagina de Internet a Agentiei. De asemenea, pentru completarea conforma a declaratiilor de avere si de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul de completare a declaratiilor de avere si de interese, Ghidul privind incompatibilitatile si conflictele de interese, precum si sectiunea de întrebari frecvente.

Persoanele interesate se pot adresa Agentiei, în vederea clarificarii aspectelor referitoare la modalitatea de completare si depunere a declaratiilor de avere si de interese, la numarul de telefon 0372.06.98.69 (interior 151 sau 156).

În vederea optimizarii procesului de completare si depunere a declaratiilor, Agentia aduce la cunostinta opiniei publice un set de informatii utile:

Atributiile persoanelor care au obligatia depunerii declaratiilor de avere si de interese:

Declaratiile de avere se fac în scris, pe propria raspundere, si cuprind drepturile si obligatiile declarantului, ale sotului/sotiei, precum si ale copiilor aflati în întretinere si vor cuprinde toate datele si informatiile solicitate de formular (functie, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevazute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010;

            Declaratiile de avere se întocmesc dupa cum urmeaza:

  • în cazul veniturilor se vor declara veniturile obtinute în anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, (ex. salarii, dividende);
  • în cazul celorlalte capitole din declaratie, se va mentiona situatia la data declararii; (ex. situatie active financiare, bunuri mobile detinute, datorii, etc.);

Declaratiile de interese se fac în scris, pe propria raspundere, si cuprind functiile si activitatile prevazute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

  • Persoanele suspendate din exercitiul functiei sau al demnitatii publice pentru o perioada ce acopera integral un an fiscal vor actualiza declaratiile în termen de 30 de zile de la data încetarii suspendarii.

Obligatiile persoanelor din institutiile publice, responsabile cu implementarea prevederilor legale referitoare la declaratiile de avere si de interese:

  • Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese asigura afisarea si mentinerea declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese pe pagina de Internet a institutiei, daca aceasta exista, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu exceptia localitatii unde sunt situate, adresei institutiei care administreaza activele financiare, a codului numeric personal, precum si a semnaturii;
  • Persoanele desemnate vor transmite Agentiei pana la data de 1 august 2018, lista definitiva cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întarziere declaratiile de avere si declaratiile de interese, însotita de punctele de vedere primite.

Sanctiuni prevazute de Legea nr. 176/2010:

  • Nerespectarea termenului pentru depunerea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agentia poate declansa din oficiu procedura de evaluare;
  • Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 6 din Legea nr. 176/2010, de catre persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeasi sanctiune se aplica si conducatorului entitatii respective, daca acesta nu îndeplineste obligatiile prevazute de Legea nr. 176/2010.

Declaratiile se pastreaza pe pagina de Internet a institutiei si pe Portalul public al Agentiei pe toata durata exercitarii functiei sau mandatului, timp de 3 ani dupa încetarea acestora si se arhiveaza potrivit legii.

spot_img
spot_img
spot_img

LASATI UN MESAJ

Introduceti comentariul dvs.
Introduceti numele dvs.

Distribuie articolul:

Ultimele informatii

Din aceasi categorie
INFORMATII