Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Vaccinarile devin obligatorii. Legea a fost adoptata de Guvern si va ajunge in Parlament

09 August 2017
resita .ro -Vaccinarile devin obligatorii

Statul roman finanteaza si organizeaza activitatea de vaccinare în Romania si, totodata, asigura vaccinuri eficace si sigure, autorizate în mod corespunzator, conform legii, se precizeaza în proiectul de lege privind organizarea si functionarea activitatii de vaccinare a populatiei, adoptat de Guvern în sedinta de miercuri.

Proiectul de act normativ instituie obligatia vaccinarii copiilor cu vaccinurile prevazute în Calendarul National de Vaccinare, precum si cu cele administrate în situatii epidemiologice speciale întregii populatii sau unor grupuri de populatie.

Categoriile de vaccinari obligatorii sunt:

Ø vaccinarile cuprinse în Calendarul National de Vaccinare pentru copii;

Ø vaccinarile impuse de situatii epidemiologice care implica vaccinarea ca masura de interventie în vederea limitarii bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare;

Ø vaccinarile pentru personalul medico-sanitar din unitatile sanitare publice si private;

Ø vaccinarile pentru alt personal din unitatile publice si private care prin natura atributiilor sunt expuse suplimentar la boli infectioase sau pot reprezenta surse de infectie care ar putea pune în pericol sanatatea publica, stabilite prin hotarare de guvern.

Raspunderea privind prezentarea copilului la vaccinare revine parintilor, reprezentantului legal sau, dupa caz, persoanei care se ocupa de cresterea si îngrijirea unui copil în baza unei masuri de protectie speciala.În cazul vaccinarii obligatorii, consimtamantul pentru vaccinare se prezuma ca fiind dat, iar refuzul de vacccinare a copilului se face în scris.La data înscrierii într-o colectivitate, institutia are obligatia de a solicita prezentarea unei adeverinte, emisa de catre medicul de familie care are în evidenta sa persoana respectiva, care sa ateste efectuarea, respectiv neefectuarea vaccinarilor obligatorii.

Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea în colectivitate a copiilor sunt cele împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.

Statul roman, prin Ministerul Sanatatii, CNAS si ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie, finanteaza si organizeaza activitatea de vaccinare în Romania.

De asemenea, proiectul de lege prevede înfiintarea si functionarea unui Grup Tehnic de Coordonare a Activitatilor de Vaccinare (GTCAV), comisie consultativa a Ministerului Sanatatii, cu rol în elaborarea Strategiei Nationale de Vaccinare si coordonarea activitatii de vaccinare la nivel national. Principala atributie a acestui GTCAV este de  analizare a  politicilor de sanatate nationale si internationale si recomandarea de  politici nationale de imunizare optime.

Totodata, în cadrul Directiilor de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti se vor înfiinta Comisiile judetene de vaccinare, respectiv a municipiului Bucuresti, ca structura fara personalitate juridica, în coordonarea GTCA, cu rol în supravegherea activitatii de vaccinare la nivel judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.

Regulamentul de organizare si functionare a GTCAV, precum si a comisiilor judetene de vaccinare se aproba prin Ordin al ministrului sanatatii.

De asemenea, prin prezentul proiect de lege sunt stabilite clar atributiile si responsabilitatile tuturor actorilor implicati în procesul de realizare a activitatilor de vaccinare, institutii publice si societate civila.

Astfel, pentru responsabilizarea si asumarea atributiilor prevazute în proiectul de act normativ, au fost stabilite sanctiuni corecte si echitabile pentru fiecare dintre actorii implicati în procesul de vaccinare: 

Ø institutii ale autoritatilor publice centrale si locale – Ministerul Sanatatii, Institutul National de Sanatate Publica, Directiil de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti, institutii de învatamant, directiile generale de asistenta sociala si protectie a copilului;

Ø furnizorii de servicii medicale de vaccinare;

Ø parintii sau reprezentantii legali ai copiilor eligibili la vaccinare;

producatorii si distribuitorii de vaccinuri.

Proiectul de lege creeaza cadrul legal necesar pentru interventia eficienta a autoritatilor în situatii epidemiologice speciale, prin reglementarea centrelor de vaccinare fixe sau mobile si prin constituirea de echipe de interventie speciale.De asemenea, actul normativ stabileste constituirea unui stoc de rezerva de vaccinuri si consumabilele, cel putin egal cu necesarul anual, cu termen de valabilitate minim 18 luni. Acest stoc va fi folosit în situatii epidemiologice speciale sau în cazul înregistrarii unor discontinuitati de aprovizionare la nivelul producatorilor de vaccinuri.Statul roman, prin Ministerul Sanatatii, îsi asuma asigurarea conditiilor pentru diagnosticul si tratamentul optim al oricaror reactii adverse ale vaccinarii, precum si compensarea oricaror efecte de durata, daca sunt dovedite relatiile de cauzalitate.

Totodata, Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei Nationale asigura pregatirea studentilor facultatilor de medicina, a medicilor rezidenti în specialitatile medicina de familie, pediatrie, boli infectioase, epidemiologie, medicina de laborator, precum si a asistentilor medicali, în însusirea notiunilor de vaccinologie. 

Normele de aplicare urmeaza a fi aprobate în termen de 12 luni de la data publicarii legii în Monitorul Oficial.

Tot într-un interval de 12 luni de la publicare, furnizorii de servicii medicale de vaccinare care functioneaza la respectiva data au obligatia de a se înregistra în RENV.

Actul normativ ar urma sa intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului spre dezbatere si adoptare.