Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Legea salarizarii a fost completata, modificarile vizeaza personalul medical si din educatie

06 Decembrie 2017
Lugoj Info.ro -Legea salarizarii a fost completata, modificarile vizeaza personalul medical si din educatie

Guvernul a aprobat un proiect de Ordonanta de urgenta pentru  modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, iar parte din modificarile aduse vizeaza personalul din sistemul santiar, precum si cadrele didactice.

Cuptorul cu lemne

Personalul din sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2017 de tichete de masa va beneficia de acordarea indemnizatiei de hrana pe tot parcursul anului 2018, iar aceasta indemnizatie va fi exceptata în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri de 30%.

În ceea ce priveste acordarea sporurilor, documentul aprobat de Guvern stabileste prorogarea pana la 1 martie 2018 a prevederilor care conditioneaza încadrarea sporurilor în limita de 30% pentru personalul din sistemul sanitar. Începand cu data de 1 martie 2018, pentru personalul din sistemul sanitar si de asistenta sociala, cuantumul sporurilor pentru conditii de munca se va determina conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sanatatii pana la data de 1 martie 2018, fara a depasi limita de 30%.

Tot din luna martie 2018, pentru personalul din sistemul sanitar, determinarea drepturilor salariale aferente activitatii prestate în linia de garda, a sporului pentru activitatea prestata în ture, a sporului acordat pentru munca prestata în zilele de sambata si duminica si de sarbatorile legale si a sporului pentru munca prestata în timpul noptii se va face conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018.

Ordonanta de urgenta adoptata de Guvern vizeaza si clarificarea salarizarii garzilor obligatorii efectuate de medici în afara programului normal de lucru de la functia de baza pana la limita a 48 de ore pe saptamana.

În ceea ce priveste domeniul educatiei, noul act normativ reglementeaza modalitatea de aplicare a sistemului de plata cu ora sau prin cumul pentru personalul  didactic de predare, de conducere, îndrumare si control, prin ordin al ministrului educatiei nationale.

De asemenea, pentru a evita diminuarea drepturilor salariale ca urmare a noilor masuri de transfer a contributiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, Guvernul a aprobat acordarea, începand cu 1 ianuarie 2018, a unei majorari salariale de 28,5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, pentru personalul platit din fonduri publice care beneficiaza de scutire de impozit pe venit la 31 decembrie 2017, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Celelalte categorii de personal vor beneficia de o majorare salariala de 25% începand cu 1 ianuarie 2018 fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017.

Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat si pentru personalul promovat s-a creat posibilitatea identificarii unei functii similare în plata la nivelul institutiilor subordonate, în situatia în care aceasta nu exista în cadrul aceleiasi institutii/autoritati publice, în vederea eliminarii dificultatilor existente în prezent la stabilirea modalitatii de salarizare.

Completarile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice au fost facute si pentru sprijinirea implementarii proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile. În acest sens s-a stabilit:

  • eliminarea conditiei de eligibilitate a cheltuielilor de personal de a fi rambursate din fonduri europene, astfel încat vor primi majorarea salariala toate persoanele nominalizate în echipe de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile;
  • personalul angajat în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile va fi platit conform conditiilor din ghidul solicitantului;
  • conditiile de înfiintare a posturilor în afara organigramei responsabile cu implementarea proiectelor, cat si procedura de recrutare si selectie a persoanelor, precum si criteriile pe baza carora se stabileste procentul de majorare salariala se realizeaza pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) care se aproba prin hotarare a Guvernului;
  • Clarificarea acordarii majorarii de 25% atat pentru presedintii, cat si pentru vicepresedintii consiliilor judetene, respectiv pentru primarii si viceprimarii unitatilor administrativ-teritoriale care implementeaza proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile.

Documentul adoptat de Guvern are în vedere si stimularea personalului care gestioneaza fonduri comunitare, prin stabilirea majorarii salariale de pana la 35%, fata de maxim 25% cat prevede legea în prezent. Aceasta majorare se va acorda în baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru elaborat de MDRAPFE  si aprobat prin hotarare a Guvernului.

În ce priveste indemnizatia de hrana, aceasta se va acorda lunar, într-un cuantum reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate în plata.

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului au fost corectate si unele salarii de baza în vederea respectarii corelatiilor între functii.