Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Termenul de valabilitate al cardului national de sanatate a fost prelungit de la 5 ani la 7 ani de la data emiterii

28 Iunie 2018
Lugoj Info.ro -Termenul de valabilitate al cardului national de sanatate a fost prelungit de la 5 ani la 7 ani de la data emiterii

La propunerea Ministerului Sanatatii, în sedinta de Guvern a fost aprobata o Hotarare prin care se prelungeste, de la 5 la 7 ani, termenul de valabilitate al cardurilor nationale de sanatate.

Cuptorul cu lemne

Astfel,  termenul de valabilitate al cardurilor nationale de sanatate emise pana la data de 31 iulie 2018 va creste. De asemenea, pentru cardurile emise pana la data de 31 decembrie 2012, cei 7 ani de valabilitate se vor calcula începand cu data de 1 ianuarie 2013. Astfel, prin prelungirea duratei de valabilitate a cardului pana la data expirarii valabilitatii certificatului digital necalificat emis de Autoritatea de Certificare a CNAS, se degreveaza bugetul de stat pentru anul  2018 - 2019 cu cheltuielile aferente tiparirii unui numar de aproximativ 14,2 milioane carduri nationale de asigurari de sanatate, precum si a bugetului FNUASS de cheltuielile aferente distribuirii acestora. De asemenea, Hotararea de Guvern aprobata, prevede o noua reglementare menita sa  asigure un acces mai bun al pacientilor la tratamente. Astfel, pentru unele medicamente prevazute în Lista de medicamente care fac obiectul programelor nationale cu scop curativ si care necesita prescriere pe baza de protocol terapeutic, dar acesta nu a fost aprobat prin ordin al ministrului Sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pana la elaborarea si aprobarea protocolului, în conditiile legii, prescrierea se face cu respectarea indicatiilor, dozelor si contraindicatiilor din rezumatul caracteristicilor produsului, în limita competentei medicului prescriptor.