Campanie electorala pe pandemie. Reguli stricte pentru contactul politician - alegator

28 August 2020
Lugoj Info.ro -Reguli stricte pentru contactul politician -alegator

Avand în vedere ca astazi a început campania electorala pentru alegerile locale, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne s-au luat masuri pentru mentinerea si asigurarea ordinii si linistii publice în întreaga tara, astfel încat campania sa se desfasoare fara incidente grave.

Miruna International
Miruna Lugoj

La începutul acestei luni, ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, a aprobat Planul general de masuri din competenta structurilor MAI, premergator si pe timpul desfasurarii alegerilor locale, planul fiind transmis tuturor structurilor cu atributii în organizarea procesului electoral.  

În ceea ce priveste masurile de protectie sanitara pe parcursul campaniei electorale, prin Hotararea de Guvern aprobata în sedinta de ieri, s-a stabilit ca purtarea mastii de protectie, astfel încat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru candidatii si echipele de campanie în timpul evenimentelor, întrunirilor si actiunilor aferente campaniei electorale.

Pentru desfasurarea în siguranta a evenimentelor si întrunirilor în cadrul campaniei electorale, se instituie obligatia organizatorilor acestora de a asigura respectarea anumitor masuri, în conditii stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne, cu avizul Autoritatii Electorale Permanente.

Pentru toate persoanele care participa la evenimente sau întruniri se va efectua triajul observational si dezinfectarea obligatorie a mainilor.

Regulile de acces si de protectie individuala se vor afisa în locuri vizibile în spatiile în care se desfasoara evenimente sau întruniri.

În mod obligatoriu, toti participantii vor purta masca de protectie, astfel încat sa acopere nasul si gura.

Se va asigura o distanta fizica de minimum 1 metru între participantii la evenimente si întruniri, inclusiv cele desfasurate pe strada sau din usa în usa.  La evenimentele si întrunirile desfasurate în spatiu închis vor participa maximum 50 de persoane, iar durata va fi limitata la  maximum 2 ore.  În cazul evenimentelor si întrunirilor desfasurate în aer liber, organizatorii trebuie sa asigure limitarea numarului participantilor la maximum 100, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului si asigurarea unei suprafete de minimum 4 metri patrati pentru fiecare persoana.  În ceea ce priveste, actiunile desfasurate pe strada, numarul persoanelor, care se deplaseaza în grup sau formeaza un grup, va fi limitat la maximum sase, iar în cazul actiunilor din usa în usa, echipele de campanie vor fi formate din maximum doua persoane. Organizatorii au obligatia de a asigura aplicarea regulilor de igiena colectiva si individuala pentru prevenirea contaminarii si limitarea raspandirii virusului SARS-COV-2. Respectarea aplicarii tuturor acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.