Precizari de la Ministerul Educatiei. In ce conditii vor putea fi testati elevii cu testele antigen rapide

07 Februarie 2021
Lugoj Info.ro - In ce conditii vor putea fi testati elevii cu testele antigen rapide

Ministerul Educatiei sprijina, conform atributiilor ce-i revin, aplicarea masurilor de preventie privind prevenirea si combaterea îmbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 în scopul asigurarii dreptului la învatatura si a dreptului la sanatate, cu respectarea stricta a cadrului legal în vigoare.

Ordinul comun M.E.C/M.S. nr. 3.235/93/04.02.2021 specifica în mod expres la Punctul VII, lit.b) si c) din Anexa, faptul ca:

„b) În cazul în care elevii prezinta în timpul orelor de curs stare febrila sau alta simptomatologie specifica infectarii cu SARS-CoV-2, se aplica protocolul de izolare. În cazul în care exista un consimtamant informat si semnat al parintelui/tutorele legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testarii elevilor simptomatici, acestia vor putea fi testati, într-o prima faza, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit varsta de 18 ani va semna consimtamantul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical scolar de la nivelul unitatii de învatamant vor fi raportate catre DSP/DSPMB în maxim 24 ore. Daca parintele/tutorele legal nu îsi exprima acordul pentru testare, în cazul existentei unor simptome specifice, ca si în cazul în care nu exista cabinet medical în unitatea scolara, acesta va lua legatura cu medicul de familie în vederea stabilirii pasilor urmatori.

c) Testarea cu teste antigen rapide se recomanda si:

1) cadrelor didactice si altor angajati ai unitatii scolare, simptomatici, a caror simptomatologie de boala debuteaza în timpul orelor de curs;

2) colegilor cazurilor confirmate atat elevi (colegi de clasa) cat si cadre didactice/personal auxiliar din unitatea de învatamant (inclusiv celor asimptomatici), imediat dupa confirmarea primului caz."

Dispozitiile ordinului comun sunt în concordanta cu prevederile art. 660 din Legea nr. 95/ 2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind reforma în domeniul sanatatii care prevede:

,,Art. 660 (1) Pentru a fi supus la metode de preventie, diagnostic si tratament, cu potential de risc pentru pacient, dupa explicarea lor de catre medic, medic stomatolog, asistent medical/moasa, conform prevederilor alin. (2) si (3), pacientului i se solicita acordul scris.

(2) În obtinerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul stomatolog, asistentul medical/moasa sunt datori sa prezinte pacientului informatii la un nivel stiintific rezonabil pentru puterea de întelegere a acestuia.

(3) Informatiile trebuie sa contina: diagnosticul, natura si scopul tratamentului, riscurile si consecintele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile si consecintele lor, prognosticul bolii fara aplicarea tratamentului.”

Desi în ordinul comun nu este reglementat continutul formularului privind consimtamantul informat sau obligatia transmiterii consimtamantului informat începand cu revenirea la cursuri/ transmiterea consimtamantului informat anterior intervenirii unor situatii speciale, precizam ca toti acei parinti care doresc completarea formularelor de consimtamant anticipat pentru testare în cazul aparitiei unor situatii speciale, o pot face din proprie initiativa.

În interesul bunei organizari si al sigurantei sanitare în scoli, Ministerul Educatiei va sprijini Ministerul Sanatatii pentru transmiterea recomandarii de a colecta (benevol/non-obligatoriu) formularele de consimtamant informat pentru testare în cazul aparitiei unor situatii speciale.