Certificatul digital COVID-19 pentru calatoriile în UE, în vigoare de la 1 iulie

29 Iunie 2021
Lugoj Info.ro -Certificatul digital COVID-19 pentru calatoriile în UE, în vigoare de la 1 iulie

La propunerea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a adoptat ordonanta de urgenta care reglementeaza modul de eliberare, verificare si acceptare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19, care atesta vaccinarea, testarea sau vindecarea titlularilor.

Aceste certificate urmeaza sa intre în vigoare de la 1 iulie a.c. si au rolul de a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19.

Certificatele eliberate sunt valabile astfel:

  • certificatele de vaccinare: pana la data de 30 iunie 2022;
  • certificatele de testare: 24 ore pentru testul antigen rapid si 72 de ore pentru testul RT-PCR;
  • certificatele de vindecare: 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, înregistrat în platforma informatica „Corona-forms”.

Potrivit actului normativ, certificatele se elibereaza de catre Ministerul Sanatatii, prin Sistemul informatic integrat de emitere si verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19 (SII-CDC), si pot fi obtinute de pe portalul https://certificat-covid.gov.ro, unic punct de eliberare al acestora.

Pentru certificatele de vaccinare si vindecare, solicitarea de eliberare prin portal trebuie realizata de catre solicitant cu cel putin 5 zile lucratoare înainte de momentul utilizarii certificatului, iar pentru certificatele de testare solicitarea se realizeaza dupa efectuarea testului, dar cu cel putin 12 sau 48 de ore înainte de momentul utilizarii certificatului, în functie de tipul de test efectuat.

În cazul în care o persoana solicita eliberarea certificatului doar în format letric, aceasta se poate adresa primariei în raza careia îsi are domiciliul, directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sau serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor competent teritorial.

Pentru verificarea autenticitatii, valabilitatii si integritatii certificatelor, autoritatile publice vor scana codul QR de pe certificat prin intermediul aplicatiei mobile CoronaScan.

Pentru validarea identitatii solicitantului de certificate digitale sunt necesare urmatoarele date, în functie de tipul de certificat solicitat:

Certificat de vaccinare

• pentru persoanele care s-au identificat la vaccinare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, luna cand a fost efectuata oricare dintre dozele de vaccin, denumirea vaccinului administrat, judetul/tara în care s-a efectuat vaccinarea;
• pentru persoanele care s-au identificat la vaccinare cu act de identitate emis de alt stat decat Romania sau pasaport: nume, prenume, numarul actului de identitate/pasaportului, cetatenie, luna cand a fost efectuata oricare dintre dozele de vaccin, denumirea vaccinului administrat, judetul/tara în care s-a efectuat vaccinarea.

Certificatele de testare
• pentru persoanele care s-au identificat la testare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, luna efectuarii testului al carui rezultat este negativ la testul pentru SARS-CoV-2, judetul în care s-a efectuat testarea;
• pentru persoanele care s-au identificat la testare cu act de identitate emis de alt stat decat Romania sau pasaport: nume, prenume, numarul pasaportului/actul de identitate, cetatenie, luna efectuarii testului al carui rezultat este negativ la testul pentru SARS-CoV-2, judetul în care s-a efectuat testarea.

Certificat de vindecare
• pentru persoanele care s-au identificat la testare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, luna efectuarii primului test al carui rezultat este pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, judetul în care s-a efectuat testarea;
• pentru persoanele care s-au identificat la testare cu act de identitate emis de alt stat decat Romania sau pasaport: nume, prenume, numarul actului de identitate/pasaportului, cetatenie, luna efectuarii primului test al carui rezultat este pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, judetul în care s-a efectuat testarea.

Pentru eliberarea certificatelor în cazul minorilor cu varsta sub 14 ani se vor solicita, în functie de tipul de certificat solicitat, datele mentionate, cu exceptia seriei si numarului actului de identitate, precum si completarea numelui si prenumelui persoanei care exercita autoritatea parinteasca asupra minorului, conform legii, si confirmarea faptului ca exista acordul acesteia pentru eliberarea certificatului solicitat.