GYM PELE

Ne apropiem de testarea elevilor in scoli si gradinite. Au fost stabilite deja o serie de reguli

12 Noiembrie 2021
Lugoj Info.ro -Ne apropiem de testarea elevilor in scoli si gradinite

Ministerul Sanatatii a finalizat Instructiunea privind procedura de lucru privind realizarea testarii rapide antigen din saliva, pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2 a elevilor în unitatile de învatamant.

Instructiunea are ca scop asigurarea unui cadru unitar de realizare a activitatii de testare a elevilor prin teste rapide antigen, din saliva, la nivelul tuturor unitatilor de învatamant.

Testarea elevilor cu teste antigenice rapide din saliva se va realiza în prima si în a 4-a zi lucratoare a saptamanii. La nivelul fiecarei unitati de învatamant se va organiza procesul de testare.

Testarea se va efectua în sala de clasa/grupa, de catre cadrul medical/persoanele desemnate din cadrul unitatii de învatamant, la începutul orelor de program. Testarea propriu-zisa este simpla si usor de executat, fara a necesita cunostinte medicale de specialitate.

Personalul unitatilor de învatamant va fi instruit privind colectarea testelor utilizate, acestea fiind considerate deseuri medicale cu potential infectios. Testele se vor arunca în cosuri de gunoi prevazute cu capac si pedala prevazute cu sac de gunoi, si vor fi colectate si eliminate pe un circuit separat, conform prevederilor OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.

Procedura de testare a elevilor se va încheia cu dezinfectia corecta a mainilor.

În cazul elevilor cu test antigenic rapid din saliva pozitiv:

  1. a)    Cadrul medical/persoanele responsabile desemnate vor anunta imediat parintii/reprezentantul legal al elevului.
  2. b)    Elevul va fi izolat în cabinetul medical sau în spatiul special desemnat si organizat, unde va fi monitorizat de catre un cadrul medical sau persoanele special desemnate, conform prevederilor prevazute la punctul VI – Protocoale, subpunctul 4 – Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19 din Anexa la Ordinul comun MS/MEC/5338/2015/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii în cadrul unitatilor/institutiilor de învatamant în conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea îmbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2;
  3. c)    Cadrul medical sau, dupa caz, persoanele responsabile desemnate din cadrul unitatii învatamant vor solicita la directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti efectuarea testarii prin metoda RT-PCR elevului.

Unitatile de învatamant din sistemul public si privat vor raporta directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cazurile cu rezultat pozitiv la testul antigenic rapid din saliva, în vederea testarii prin metoda RT-PCR.

Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor asigura testarea prin RT-PCR a elevilor cu rezultat pozitiv la testul antigenic rapid din saliva.

De asemenea, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor coordona din punct de vedere metodologic, în colaborare cu inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, testarea pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2 a elevilor în unitatile  de învatamant si vor asigura instruirea cadrelor medicale si a persoanelor desemnate din unitatile de învatamant privind modalitatea de utilizare a testelor antigen de saliva.