Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Termene noi pentru intrarea în vigoare a procedurii insolventei persoanelor fizice si pentru introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic

16 Decembrie 2016
lugojinfo.ro -Termene noi pentru intrarea în vigoare a procedurii insolventei persoanelor fizice si pentru introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic

Guvernul a aprobat joi, printr-o Ordonanta de Urgenta, prorogarea unor termene si instituirea altora noi pentru intrarea in vigoare a unor prevederi.

Respect pt lugojeni

Executivul a aprobat prorogarea pana la 1 august 2017 a intrarii în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare. Amanarea cu înca sapte luni a intrarii în vigoare a acestui act normativ s-a stabilit în conditiile în care pentru aplicarea noilor reglementari este nevoie de un sistem complex: înfiintarea a 42 de comisii de insolventa la nivel teritorial, a aparatului tehnic necesar si adoptarea normelor de aplicare a legii. Pentru ca aceste noi structuri sa poata functiona, trebuie alocate resurse umane si financiare. Mai exact, este nevoie de specialisti care vor parcurge o etapa de pregatire profesionala cu durata între una si trei luni.

Neprelungirea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015, ar determina imposibilitatea aplicarii procedurii administrative de insolventa pe baza de plan de rambursare si a procedurii simplificate de insolventa, în conditiile inexistentei, respectiv, subdimensionarii structurilor administrative de implementare.

În cursul anului 2016,  Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului si Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri au luat mai multe masuri care sa pregateasca intrarea în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice.

Astfel, a fost elaborat un Plan de actiune comun care cuprinde masurile legislative si administrative ce ar trebui luate pentru a putea aplica Legea nr. 151/2015 a insolventei persoanelor fizice.

Potrivit acestui plan, a fost aprobata Hotararea de Guvern privind organizarea si functionarea Comisiilor de insolventa (publicata în Monitorul Oficial în 22.01.2016). Ulterior, au fost desemnate persoane responsabile în Comisia de insolventa la nivel central de catre: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Oficiul National al Registrului Comertului, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei si Persoanelor Varstnice, Ministerul Justitiei, iar Comisia este functionala.

La nivelul ANPC au fost elaborate mai multe documente necesare pentru pregatirea punerii în aplicare a legii, respectiv: criterii pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor si ale familiilor lor; criterii generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil; formular de cerere pentru deschiderea procedurii de insolventa; procedura de lucru pentru Comisiile de insolventa.

În plan legislativ, a fost elaborat proiectul de Hotarare de Guvern privind normele metodologice de aplicare a Legii 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Proiectul de Hotarare de Guvern este în avizare înterministeriala, dupa ce a fost în consultare publica, postat la adresa:

 http://www.anpc.gov.ro/articol/742/anpc-propune-spre-consultare-proiect-de-hotarare-de-guvern-privind-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-legii-nr--151-2015-privind-procedura-insolven-ei-persoanelor-fizice

Pentru Directia Insolventa din ANPC sunt prevazute un numar de 314 posturi contractuale. În acest sens, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, pentru a putea demara procedurile initiale prevazute de lege pentru anul 2016 urma sa organizeze concursuri în vederea angajarii pentru un numar de 68 de posturi, salariati cu statut de personal contractual, urmand ca pentru anul 2017 sa fie ocupate restul de 246 de posturi.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un alt capitol al actului normativ se refera la amanarea cu 9 luni a termenelor prevazute de legislatia actuala privind înlocuirea treptata a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hartie, cu cele echipate cu jurnal electronic.

Astfel, agentii economici vor avea mai mult timp la dispozitie pentru dotarea cu case de marcat echipate cu jurnal electronic, astfel încat sa nu le fie afectata activitatea, iar importatorii si distribuitorii de aparate de marcat un interval de timp suficient pentru a-si lichida stocurile si modelele vechi si pentru a obtine avizele tehnice si autorizatiile pentru noile modele.

          La stabilirea noilor termene s-a tinut seama atat de  decalajul fata de calendarul în vigoare, care este de circa 6 luni, cat si de necesitatea finalizarii specificatiilor tehnice, inclusiv în ceea ce priveste comunicarea caselor de marcat cu sistemul informatic al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pregatirea legislatiei secundare si tertiare.

         Potrivit Ordonantei de Urgenta adoptate ieri, termenul de la care urmeaza sa intre în vigoare interdictia de a mai comercializa aparate de marcat electronice fiscale cu rola jurnal a fost prorogat cu 9 luni. Noul termen va fi 1 octombrie 2017, în loc de 1 ianuarie 2017 si îi vizeaza pe comerciantii care deschid noi magazine sau extind magazine, fiind la prima achizitie de aparate de marcat.

În ceea ce priveste înlocuirea aparatelor existente cu case de marcat echipate cu jurnal electronic, noul termen pentru marii contribuabili va fi 1 ianuarie 2018, în loc de 1 aprilie 2017, pentru contribuabilii mijlocii 1 aprilie 2018, în loc de 1 iulie 2017, iar pentru micii contribuabili, 1 august 2018 în loc de 1 noiembrie 2017. *

          Totodata, Ordonanta de Urgenta amana pana la data de 1 ianuarie 2018 termenul pana la care comisiile locale si judetene de fond funciar sau, dupa caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti au obligatia sa solutioneze toate cererile de restituire, sa efectueze punerile în posesie si sa elibereze titlurile de proprietate. Prelungirea acestor termene au scopul sa asigure posibilitatea fostilor proprietari sa-si redobandeasca proprietatile.

 Informatii suplimentare:

*Se excepteaza de la obligativitatea dotarii cu case de marcat încasarile efectuate din urmatoarele activitati:

    a) comertul ocazional cu produse agricole din productie proprie efectuat de catre producatorii agricoli individuali, autorizati în conditiile legii, în piete, targuri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;

    b) vanzarea de ziare si reviste prin distribuitori specializati;

    c) transportul public de calatori în interiorul unei localitati pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii, precum si cu metroul;

    d) activitatile pentru care încasarile se realizeaza pe baza de bonuri cu valoare fixa tiparite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, targuri si oboare, gradini zoologice si gradini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc si altele similare;

    e) activitatile de asigurari si ale caselor de pensii, precum si activitatile de intermedieri financiare, inclusiv activitatile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitatile de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decat operatiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta institutiilor de credit, apartinand acestor institutii;

    f) activitatile desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale;

    g) vanzarea obiectelor de cult si serviciile religioase prestate de institutiile de cult;

    h) comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine si unitatile de alimentatie publica, pe baza de comanda;

    i) serviciile de instalatii, reparatii si întretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;

    j) vanzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de catre agentiile de turism, definite potrivit legii;

    k) încasarea contravalorii energiei electrice si termice, a gazelor naturale, a apei si canalizarii, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobila, de posta si curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet;

    l) efectuarea lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si întretinere de locuinte;

    m) serviciile de transport feroviar public de calatori în trafic intern si international, prestate de societati comerciale persoane juridice romane, pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii;

    n) activitatile de jocuri de noroc desfasurate cu mijloace tehnice de joc ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

    o) serviciile de parcari auto a caror contravaloare se încaseaza prin automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

    p) livrarile de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce functioneaza pe baza de acceptatoare de bancnote sau monede si contin un sistem de contorizare electronic si/sau mecanic, ca parte integrata constructiva din automat, care sa permita înregistrarea, evidentierea si controlul sumelor încasate, cu exceptia livrarilor de produse energetice, astfel cum sunt definite în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

    q) comertul de tip cash and carry desfasurat de comerciantii care vand marfuri prin sistemul de autoservire catre persoane fizice înregistrate în baza de date a vanzatorului, în scopul utilizarii acestora ca produse consumabile.