Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Masuri pentru dezvoltarea infrastructurii în sanatate si educatie, pentru atragerea specialistilor si pentru stimularea încadrarii în munca a somerilor

20 Ianuarie 2017
lugojinfo.ro -Masuri pentru dezvoltarea infrastructurii în sanatate si educatie, pentru atragerea specialistilor si pentru stimularea încadrarii în munca a somerilor

Noi masuri pentru realizarea investitiilor finantate din fonduri publice în educatie si sanatate, o serie de facilitati pentru atragerea specialistilor în aceste domenii si în cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si pentru a încuraja încadrarea în munca a somerilor, au fost luate miercuri de Guvern, printr-o Ordonanta de urgenta.

Cuptorul cu lemne

Actul normativ adoptat pune în aplicare masuri asumate prin Programul de Guvernare, urmand sa fie incluse la finantare în bugetul pentru acest an.

Programul national de dezvoltare locala, extins cu 9500 de obiective de investitii, majoritatea în domeniul educatiei.

Astfel, Executivul a extins categoriile de investitii care pot fi finantate în cadrul Programului national de dezvoltare locala, punandu-se mai mult accent pe domeniile învatamant si sanatate.

Prevederile legale se refera la realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea, dotarea unitatilor de învatamant preuniversitar, respectiv crese, gradinite, scoli generale, licee, colegii nationale, precum si alte unitati de învatamant preuniversitar, înfiintate potrivit legii; a unitatilor sanitare, inclusiv a spatiilor afectate desfasurarii activitatii unor cabinete medicale de permanenta; respectiv realizarea, modernizarea, reabilitarea de poduri, podete, pasaje sau punti pietonale. De asemenea, se pot construi, moderniza, reabilita sau extinde sistemele de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural.

Pentru obiectivele de investitii aflate în finantare la 31 decembrie 2016, care constituie etapa I a Programului national de dezvoltare locala, se vor asigura fonduri, conform legii, pana la finalizarea acestora.

Începand cu anul 2017, se instituie etapa a II-a a Programului national de dezvoltare locala, în cadrul caruia se va asigura finantarea a 9500 de obiective de investitii noi introduse în program, în domeniile care se refera la realizarea investitiilor publice în infrastructura locala, prevazute la art.7 din OUG nr.28/2013.

Dintre acestea, 2500 sunt crese si gradinite, iar 2000 sunt unitati de învatamant preuniversitar, care necesita efectuarea de lucrari, pentru obtinerea autorizatiilor de functionare si pentru desfasurarea în bune conditii a procesului educational. Pentru aceste lucrari se asigura finantarea multianuala, pana la finalizarea acestora.

Începand cu anul 2017, prin subprogramul ”Institutii de învatamant superior de stat”, derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A., se va asigura cu prioritate finantarea a 30 de spatii cu destinatia de camine pentru studentii institutiilor de învatamant superior de stat, pana la finalizarea acestora.

De asemenea, prin actul normativ adoptat, a fost  completata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Astfel, beneficiarii privati ai proiectelor finantate în cadrul programelor din perioada 2007-2013, care intra sub incidenta schemelor de ajutor de stat/minimis, pot solicita deschiderea unui cont de disponibil distinct la unitatile Trezoreriei statului în a caror raza teritoriala acestia sunt înregistrati fiscal, cu avizul institutiilor publice în cadrul carora functioneaza autoritati de management cu responsabilitati  în închiderea Programelor Operationale 2007-2013. Aceste institutii vireaza sumele reprezentand contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, a cofinantarii de la bugetul de stat si TVA, dupa caz, în contul distinct de disponibil deschis la trezoreria statului pe numele beneficiarilor privati care beneficiaza de schema de ajutor de stat/minimis, ale caror cheltuieli au fost suspendate la rambursare, datorita unei suspiciuni de frauda aflate în investigatie la data depunerii declaratiei finale. Sumele încasate în contul distinct de disponibil au destinatie speciala si nu sunt supuse executarii silite pe perioada pastrarii în acest cont.

Procedura privind deschiderea si functionarea conturilor distincte de disponibil prevazute se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene.

Stimulentul de insertie, majorat; Prima chirie pentru încurajarea încadrarii în munca a somerilor

          O alta prevedere adoptata de Guvern se refera la majorarea la 650 de lei a cuantumului stimulentului de insertie, drept acordat parintilor care se întorc la activitatea profesionala înainte de finalizarea concediului pentru cresterea copilului. Masura urmeaza a fi aplicata începand cu drepturile lunii aprilie 2017.

          Tot miercuri, Guvernul a modificat si completat Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, în scopul încurajarii în munca a somerilor.

          Astfel, se acorda o prima de relocare persoanelor înregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se încadreaza în munca, potrivit legii, într-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea  de domiciliu sau resedinta si ca urmare a acestui fapt, îsi schimba domiciliul sau îsi stabilesc resedinta în localitatea respectiva sau în localitatile învecinate acesteia. 

Prima de relocare este acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj si este egala cu 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire (plata chiriei si a utilitatilor) în noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 de lei.

Prima de relocare se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare nu depasesc suma de 5000 lei/luna, în situatia în care sunt singure sau împreuna cu familiile acestora, si care se încadreaza în munca pentru o perioada de cel putin 12 luni.  Prima de relocare se acorda lunar, pe o perioada de 36 de luni.

Prima de relocare se acorda la cerere si nu se cumuleaza cu prima de încadrare sau cu prima de instalare, prevazute în legislatie.