GYM PELE

Modificare legislativa. Noi atributii de control pentru Inspectia Muncii

13 Iulie 2017
lugoj info.ro -Noi atributii de control pentru Inspectia Muncii

Inspectia Muncii va avea noi competente în activitatea de control în domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii în munca, potrivit Regulamentului de organizare si functionare al acestei institutii din subordinea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, aprobat de Guvern.

Prin reglementarea organizarii si competentelor Inspectiei Muncii se are în vedere întarirea rolului acestei structuri cu atributii de control în domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii în munca, precum si cresterea calitatii si eficientei actului de control. Astfel, prevederile hotararii au în vedere urmatoarele modificari si completari:

·         adaptarea prezentului proiect de act normativ la modificarile si completarile aduse Legii nr. 108/1999 prin Legea nr. 51/2012, act normativ de nivel superior cu care se afla în conexiune;

·         redefinirea atributiilor generale si specifice, pe domenii de activitate specifice, respectiv relatii de munca, securitate si sanatate în munca si supravegherea pietei în concordanta cu noile prevederi legale, astfel încat sa fie evitat paralelismul cu celelalte atributii reglementate în prezent de Legea nr. 108/1999. Astfel, actul normativ stabileste atributiile care tin punctual de specificul activitatii si care se reflecta atat în activitatea de control, cat si în activitatea compartimentelor suport, de specialitate, ale institutiei.

·         precizarea si detalierea atributiilor inspectorului general de stat si inspectorilor generali de stat adjuncti. 

La data intrarii în vigoare a hotararii, se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric, publicata în Monitorul Oficial 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

În prezent, Inspectia Muncii îsi desfasoara activitatea în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata. Corelarea cu prevederile actelor normative care reglementeaza domeniul de competenta al Inspectiei Muncii, de nivel superior sau de acelasi nivel, cu care se afla în conexiune a determinat necesitatea redefinirii functiilor principale ale Inspectiei Muncii, avand în vedere prevederile Conventiei nr. 81/1947 si în acord cu triplul rol pe care institutia îl îndeplineste.