Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Legea e mai aspra. Reglementari noi privind munca nedeclarata

04 August 2017
lugoj info.ro -Reglementari noi privind munca nedeclarata

Codul muncii a fost modificat vineri.

Conform noilor reglementari, angajatorul are obligatia de a pastra la locul de munca o copie a contractului individual de munca si documentele de evidenta a timpului de munca prestat zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de începere si a celei de sfarsit a programului de lucru, se prevede în Ordonanta de urgenta de modificare si completare a Codului muncii, adoptata de executiv în sedinta de vineri.

Aceasta reglementare creeaza posibilitatea verificarii în timp real a formei de angajare a persoanelor care desfasoara activitate la locul de munca controlat, prin confruntarea imediata a datelor existente în documente cu cele transmise în registrul general  de evidenta a salariatilor.

Modificarea Codului muncii vizeaza adaptarea legislatiei nationale la noile provocari cu care se confrunta autoritatile, în special cele legate de fenomenul muncii nedeclarate.

Astfel, actul normativ reglementeaza situatiile care constituie munca nedeclarata:

Ø Primirea la munca a unei persoane fara încheierea contractului individual de munca în forma scrisa, în ziua anterioara începerii activitatii;

Ø Primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca în registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu în ziua anterioara începerii activitatii;

Ø Primirea la munca a unui salariat în perioada în acre acesta are contractul individual de munca suspendat;

Ø Primirea la munca a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.

De asemenea, se înaspreste regimul sanctionator al muncii nedeclarate prin eliminarea limitei de 5 persoane stabilite pana în prezent, pentru încadrarea faptei ca si contraventie si cresterea cuantumului amenzii contraventionale aplicate. Totodata, inspectorii de munca vor avea competenta de a sista activitatea locului de munca supus controlului în cazurile în care constata cazuri de munca nedeclarata.

În vederea încurajarii contravenientului la conformare si la plata benevola a amenzii contraventionale, s-a instituit posibilitatea achitarii a jumatate din amenda în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicarii procesului verbal de sanctionare.

Alta modificare stabileste ca primirea la munca a unei persoane aflata ilegal în Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane, constituie infractiune si se sanctioneaza cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.