Parabo Market

Calatoriti cu masina in Ungaria? Mare atentie la legislatia din tara vecina

15 August 2017

Politia Romana va reaminteste ca trebuie sa cunoasteti si sa respectati regulile de circulatie din statul în care va deplasati, oriunde alegeti sa calatoriti.

În Ungaria, luati în considerare faptul ca exista diferente între legislatia rutiera romana si cea maghiara în ceea ce priveste retinerea si restituirea permisului de conducere si a certificatului de înmatriculare si imobilizarea vehiculului folosit.

Legislatia din Ungaria reglementeaza abateri rutiere grave care au ca si consecinta:

Retinerea la fata locului a certificatului si a placutelor de înmatriculare, atunci cand:

a) vehiculul a fost modificat fara permisiune

b) vehiculul circula desi termenul de valabilitate al certificatului de înmatriculare sau al certificatului de înmatriculare temporar din rubrica „H” a expirat

c) vehiculul circula desi prezinta pericol direct pentru traficul rutier, neputand frana din cauza defectiunilor franei de serviciu ori vehiculul este incontrolabil din cauza defectiunilor mecanismului de directie sau nervurile benzii de rulare ale anvelopelor nu ating valoarea minima prevazuta de lege sau anvelopele nu au fost montate în conformitate cu prevederile legale

d) exista suspiciunea ca placutele de înmatriculare, certificatul de înmatriculare, certificatul de înmatriculare temporar, autocolantul sau eticheta de înregistrare a vehiculului a fost falsificata

e) certificatul de înmatriculare ori certificatul de înmatriculare temporar sunt deteriorate, datele înregistrate neputand fi identificate fara îndoiala

f) sistemul de directie, rulare sau sasiul, precum si caroseria vehiculului accidentat s-au deteriorat vizibil, iar participarea sa în trafic în aceste conditii prezinta pericol de accident

g) a circulat cu certificat si placuta de înmatriculare straina, nevalabila

h) certificatul si placa de înmatriculare nu sunt valabile, vehiculul fiind radiat ) vehiculul a fost scos temporar din circulatie, din oficiu, însa certificatul si placa de înmatriculare nu au fost predate

j) a prestat servicii de transport de persoane sau servicii de taximetrie fara autorizatie

În cazurile c) si f) se impune interzicerea/împiedicarea circulatiei în continuare cu vehiculul.

Atunci cand situatia specificata la punctul e) vizeaza placutele de înmatriculare, acestea vor fi retinute la fata locului, spre deosebire de celelalte cazuri, cand se va retine doar certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Agentul de control emite o dovada de ridicare cu privire la retinerea certificatului de înmatriculare, certificatului de înmatriculare temporar sau a placutelor de înmatriculare, care contine datele de identificare ale vehiculului, numarul certificatului si motivul retinerii. Cu dovada primita, exceptand situatiile prevazute la punctele c) si f), vehiculul se poate deplasa pana la domiciliu sau sediul comercial.

În termen de 5 zile, autoritatea de control va transmite autoritatii administrative rutiere competente pe raza careia detinatorul vehiculului îsi are adresa de resedinta (sediu), certificatul de înmatriculare, certificatul de înmatriculare temporar sau placutele de înmatriculare retinute la fata locului, precum si un exemplar al actului de constatare. În cazul retinerii certificatului de înmatriculare si a placutei de înmatriculare emise de autoritatile straine, acestea vor fi transmise autoritatii administrative rutiere competente corespunzatoare locului de retinere. 

Autoritatea administrativa rutiera adopta o hotarare cu privire la retragerea vehiculului din circulatie, în termen de 21 de zile, care  se comunica prin intermediul unui anunt. Decizia comunicata prin intermediul anuntului se considera comunicata în a 15-a zi de la publicare, moment în care certificatul si placutele de înmatriculare vor fi transmise gestionarului Registrului de evidenta (Nyilvántartó), care la randul sau, în termenul de 21 de zile, le va transmite autoritatii din strainatate care le-a eliberat.

Retinerea vehiculului în caz de contraventie rutiera:

Atentie! Legislatia din Ungaria introduce conceptul de asigurare a obligatiei pecuniare. Astfel, în cazul anumitor contraventii, vehiculul folosit de autorul contraventiei poate fi retinut pentru asigurarea obligatiei pecuniare, uneori împreuna certificatul si placa de înmatriculare, atunci cand se încalca obligatiile privind:

a)  prestarile de servicii de transport (transport de marfa si persoane) interne sau internationale care necesita autorizatie specifica si documente specifice

b)  transportul de marfuri si persoane pe cont propriu, care necesita documente specifice

c) prevederile sociale, timpul de conducere, pauza, întreruperea cursei si timpul de odihna în cadrul transportului rutier

d) utilizarea aparatului de control si a diagramelor tahografice în domeniul transporturilor rutiere, precum si a cardurilor necesare pentru tahografele digitale

e) transportul de marfuri periculoase, la transportator, la vehicul si la personalul acestuia, la expeditorul marfii, la depozitarea temporara, la ambalator, la operatorii de încarcare, la destinatar, la numirea si calificarea consilierului de siguranta pentru transportul de marfa periculoasa

f)  transportul alimentelor perisabile si animalelor vii

g)  transportul cu vehicule închiriate

h) specificatiile tehnice, de siguranta si de mediu prevazute pentru transportul rutier, specificatiile pentru vehiculele cu masa, cu gabaritul depasit, la fixarea încarcaturii, precum si la transportul marfurilor în vrac

i)  facilitarea transportului international multimodal de marfuri

j)  limitarea traficului vehiculelor utilitare grele

k) încalcarea regulilor de trafic rutier privind:

- depasirea vitezei maxime permise

- purtarea centurii de siguranta

- respectarea culorii semaforului destinat gestionarii traficului rutier

- conducere în stare de ebrietate

- trecere la nivel cu o cale ferata

- zonele închise pentru trafic, zonele cu trafic limitat, directia de deplasare obligatorie

- folosirea benzii de urgenta pe autostrada

l) operarea, utilizarea în traficul intern, de catre o persoana sau o organizatie rezidenta în Ungaria, a vehiculelor cu numar de înmatriculare strain;

m) plata taxei de drum pentru sectiunile de drum cu plata, a taxei de drum proportionala cu sectiunea parcursa

n) masurile administrative privind interzicerea deplasarii în continuarea a vehiculului

o) încalcarea prevederilor referitoare la interdictia influentarii rezultatelor masuratorilor efectuate în cadrul Sistemului National de Cantarire pe Osie (Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer)

În cazul unui control în trafic, este posibila imobilizarea vehiculului, cu respectarea dispozitiilor privind interceptarea/retinerea transporturilor de marfuri periculoase, de produse alimentare rapid perisabile si de animale vii, în cursul procedurii administrative sau pana la plata amenzii ori pana la constituirea unei garantii pentru îndeplinirea obligatiei pecuniare, fara a fi necesara adoptarea unei decizii speciale în acest sens. 

În cazul în care în urma controlului se constata ca încalcarea uneia dintre normele prevazute la literele (c), (e) si (h) reprezinta un risc pentru siguranta rutiera, autoritatea competenta poate imobiliza vehiculul pana la eliminarea riscului pentru siguranta rutiera, fara a fi necesara adoptarea unei decizii speciale în acest sens.

Pe timpul imobilizarii, se va retine certificatul si placuta de înmatriculare si se va desemna un loc de stationare pentru vehicul, iar conducatorului vehiculului îi va fi înmanata o dovada de ridicare.

În termen de 3 zile de la achitarea sau prescriptia obligatiei pecuniare, daca persoana autorizata nu ridica certificatul si placuta de înmatriculare eliberata de o autoritate straina, atunci acestea vor fi trimise autoritatii care le-a eliberat (documentele si placutele se restituie Directiei Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor).

 

Retinerea permisului de conducere, atunci cand:

a) conducatorul vehiculului poate fi suspectat de savarsirea unor fapte precum periclitarea sigurantei circulatiei, producere unui accident rutier soldat cu dizabilitati permanente, deces, decesul a trei sau mai multe persoane ori accident în masa sau conducerea vehiculului sub influenta substantelor stupefiante  

b) conducatorul vehiculului este sub interdictia de a conduce un autovehicul sau autoritatea administrativa rutiera, prin decizie definitiva, i-a suspendat dreptul de a conduce un autovehicul

c) exista suspiciunea ca permisul de conducere este fals, a fost falsificat sau utilizat în alte moduri abuzive, suspiciunea fiind întemeiata daca:

ca) permisul de conducere este sub urmarire

cb) potrivit registrului de evidenta permisul de conducere nu a fost eliberat sau a fost eliberat în numele altei persoane  

cc) cand prezinta modificari, stersaturi sau adaugari ori este deteriorat, sau daca materialul ori suportul permisului de conducere nu este cel autentic 

*** Agentul de control elibereaza o dovada de ridicare a permisului de conducere, care contine baza juridica.

Dispozitiile privind retinerea la fata locului a permisului de conducere, se vor aplica tuturor înscrisurilor oficiale,  care confera dreptul de a conduce vehicul.

În termen de 5 zile, autoritatea de control trimite permisul de conducere retinut la fata locului, alaturi de motivarea retinerii, autoritatii administrative rutiere competente pe raza careia persoana supusa procedurii are domiciliul, iar în cazul în care persoana nu are domiciliu în Ungaria, autoritatii administrative rutiere competente pe raza careia a fost savarsita fapta.

Autoritatea administrativa rutiera va decide cu privire la dispunerea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, categoria combinata vizata de suspendare, luarea în evidenta, revocarea permisului de conducere sau retragerea permisului de conducere eliberat de o autoritate straina, fiind si autoritatea competenta sa îl restituie.

Daca în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei de suspendare, permisul de conducere eliberat de o autoritate straina nu este ridicat de catre titular, acesta va fi  transmis, în termen de 21 de zile, autoritatii emitente.

Permisul de conducere eliberat în strainatate poate fi restituit înaintea ca perioada de suspendare sa expire, în cazul în care conducatorul auto fara domiciliu sau resedinta în Ungaria da o declaratie cum ca va parasi definitiv teritoriul tarii sau daca autoritatea l-a silit sa faca acest lucru.

În astfel de cazuri, chiar daca i-a fost restituit permisul de conducere, conducatorul auto strain nu îsi poate exercita dreptul de a conduce pe teritoriul Ungariei, cu exceptia deplasarii pana la punctul de trecere a frontierei.

 

Raspunderea obiectiva:

În 2008, în Ungaria a fost introdus conceptul de ,,raspundere obiectiva”, conform careia pentru anumite categorii de fapte la regimul circulatiei pe drumurile publice este sanctionat contraventional ,,detinatorul legal” al autovehiculului, nu proprietarul (ex. în cazul autovehiculelor în leasing, nu este sanctionat proprietarul - firma de leasing, ci societatea comerciala care utilizeaza efectiv autovehiculul).

 

Raspunderea obiectiva se aplica pentru urmatoarele categorii de abateri rutiere:

a) Circulatia pe drumurile publice cu depasirea vitezei maxime admise

b) Încalcare prevederilor privind trecerea la nivel cu calea ferata

c) Nerespectarea semnalelor luminoase de dirijare a circulatiei

d) Nerespectarea regulilor/indicatoarelor de oprire si stationare

e) Circulatia pe banda de urgenta de pe autostrada

f) Nerespectarea indicatorului de acces interzis sau circulatia obligatorie într-un singur sens

g) Circulatia fara drept cu încalcarea regulilor de protectie a mediului (în zona de mediu protejata ori în zona de mediu cu protectie deosebita)

Încalcarea acestor prevederi se sanctioneaza cu amenda, care trebuie dispusa de agentul constatator în 60 de zile de la comiterea abaterii rutiere.

Exonerarea de plata a detinatorul/utilizatorul de drept al autovehiculului este posibila atunci cand:

-          autovehiculul a iesit ilegal din posesia acestuia (a fost furat), daca a sesizat autoritatile competente înainte de a i se comunica sanctiunea contraventionala pentru abaterea rutiera 

-          detinatorul de drept/utilizatorul legal a încredintat altei persoane autovehiculul, anterior comiterii abaterii rutiere sanctionate, iar persoana care a condus efectiv autovehiculul va da o declaratie olografa din care sa rezulte acest lucru sau daca detinatorul prezinta foaia de parcurs/ordinul de deplasare din care rezulta identitatea acestei persoane, în 8 zile de la data comunicarii amenzii

Observatia 1: în cazul în care declaratia olografa nu este scrisa în întregime de mana, ci doar dactilografiata/tehnoredactata computerizat si semnata olograf, este nevoie ca 2 martori sa certifice prin semnatura lor ca declaratia a fost data de persoana care a condus efectiv masina. 

Observatia 2: declaratia, foaia de parcurs/ordinul de deplasare trebuie sa contina: numarul de înmatriculare al autovehiculului, numele, prenumele, data si locul nasterii si domiciliul, atat ale detinatorului legal, cat si ale persoanei care a condus efectiv autovehiculul la data comiterii abaterii rutiere, seria permisului de conducere al persoanei care a condus autovehiculul, precum si indicarea exacta a intervalului de timp în care autovehiculul a fost efectiv condus si s-a aflat în posesia acestuia.

Cu toate acestea, detinatorul legal va putea fi obligat la plata amenzii printr-o noua decizie a organului constatator atunci cand persoana care a condus autovehiculul si a recunoscut nu achita în termenul legal sanctiunea si nu poate fi executat silit.

 Sistemul VEDA de camere inteligente:

În aprilie 2016, în Ungaria, a fost operationalizat sistemul VEDA de camere inteligente, compus din 365 de camere fixe si 160 de camere mobile care înregistreaza automat 9 abateri rutiere dintre care 6 sunt cele din categoria raspunderii obiective (depasirea vitezei legale, nerespectarea semnalelor luminoase – inclusiv la trecerea de cale ferata, trecere pe linie continua, utilizare fara drept a benzii rezervate autobuzelor, conducere pe contrasens, neutilizarea centurii de siguranta, conducere a unui autovehicul fara asigurare obligatorie civila auto sau cu inspectia tehnica expirata si autovehicul dat în urmarire).

Sistemul permite si citirea numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor (inclusiv în cazul autovehiculelor înmatriculate în statele membre UE, proprietarii acestora fiind identificati automat prin sistemul EUCARIS, iar sanctiunea contraventionala este expediata postal, la adresa de domiciliu din statul de rezidenta – inclusiv Romania).

Pe documentele înaintate contravenientului se gasesc toate informatiile necesare, inclusiv date de contact (mail, telefon, fax, etc.), unde persoanele care doresc sa conteste sanctiunea sau au de facut obiectii se pot adresa.

Pe site-ul Politiei Ungare exista si un video care exemplifica modul de functionare al acestui sistem de camere: http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/igy-mukodik-a-veda-rendszer

Important! În toate cazurile de aplicare a amenzii contraventionale prin sistemul VEDA (camere radar fixe sau mobile), persoanele interesate pot accesa pagina web a Politiei Ungare (www.police.hu), unde pot vizualiza si chiar descarca fotografiile efectuate de sistemul automat radar autovehiculului în cauza, în momentul depistarii cu viteza mai mare decat cea legala maxima admisa, în baza numarului de dosar (iratazonositoszam), respectiv a numarului de înmatriculare al autovehiculului. (Linkul exact: https://kozigbirsag.police.hu/Fine/Index ).

Nu uitati de aplicatia LUGOJINFO. Link de download  Android  si  Apple .