GYM PELE

Modificari în calendarul utilizarii caselor de marcat cu jurnal electronic. Care este termenul final de implementare

01 Septembrie 2017
lugoj info.ro -Modificari în calendarul utilizarii caselor de marcat cu jurnal electronic

Calendarul introducerii caselor de marcat echipate cu jurnal electronic în locul aparatelor dotate cu role jurnal pe suport hartie se modifica pentru companiile mari si mijlocii, însa se mentine termenul pentru contribuabilii mici si, totodata, termenul final de implementare pentru dotarea tuturor operatorilor economici cu aparate de marcat noi, care este 1 august 2018.

Masurile au fost stabilite printr-o Ordonanta adoptata in sedinta de Guvern. Astfel, pentru utilizarea exclusiva a caselor de marcat cu jurnal electronic se introduce un termen comun, 1 iunie 2018, atat pentru firmele mari, cat si pentru cele mijlocii, decalat fata de termenele prevazute în prezent de lege, 1 ianuarie 2018 pentru firmele mari, respectiv 1 aprilie 2018 pentru firmele mijlocii.

Modificarea are scopul sa duca la evitarea eventualelor dificultati care pot sa apara în dotarea contribuabililor cu noile aparate de marcat, de exemplu, indisponibilitatea, la data limita prevazuta de lege pentru dotarea unei categorii de contribuabili, a unor modele de aparate specifice activitatilor desfasurate de acestia.

Data la care se va interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu rola pe suport de hartie va coincide cu data limita la care utilizatorii au obligatia sa se doteze cu noile aparate de marcat, respectiv 1 august 2018, comparativ cu 1 octombrie 2017, termen prevazut de legislatia în vigoare.

Dotarea operatorilor economici cu case de marcat cu jurnal electronic si conectarea la sistemul informatic al ANAF contribuie la reducerea evaziunii fiscale, precum si la cresterea nivelului de fiscalizare si îmbunatatirea executiei veniturilor bugetare.

Obligativitatea utilizarii de aparate de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici si eliminarea treptata a aparatelor de marcat cu rola jurnal a fost introdusa prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2014, însa termenele initiale au fost modificate ulterior. Situatiile în care contribuabilii au obligativitatea introducerii caselor de marcat electronic fiscale sunt specificate explicit de lege.*

De asemenea, prin Ordonanta adoptata de Guvern vor fi revizuite si reasezate sanctiunile contraventionale prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, inclusiv prin stabilirea acestora pe un interval valoric si nu în cuantum fix, asa cum prevede legislatia în vigoare, luandu-se în considerare principiul proportionalitatii dintre fapta si sanctiune, promovat si de legea preventiei, precum si de practica judiciara în domeniu.

Masura are scopul sa asigurare proportionalitatea si echitatea sanctiunilor contraventionale aplicate, transparenta deciziilor luate de catre agentul constatator si sa descurajeze operatorii economici sa repete savarsirea aceleiasi contraventii într-o anumita perioada de timp. Sanctiunile revizuite intra în vigoare în  zece zile de la data publicarii Ordonantei de Guvern în Monitorul Oficial al Romaniei.

Informatii suplimentare:

Conform OUG nr.28/1999 actualizata toti operatorii economici care încaseaza, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amanuntul, precum si a prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Reiese astfel ca, operatorii economici care vand bunuri cu amanuntul sau presteaza servicii direct catre populatie, au  obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. De la aceasta obligatie, legiuitorul a exceptat încasarile realizate din urmatoarele activitati ( art 2 din OUG nr. 28/1999)

a) comertul ocazional cu produse agricole din productie proprie efectuat de catre producatorii agricoli individuali, autorizati în conditiile legii, în piete, targuri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;

b) vanzarea de ziare si reviste prin distribuitori specializati;

c) transportul public de calatori în interiorul unei localitati pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii, precum si cu metroul;

d) activitatile pentru care încasarile se realizeaza pe baza de bonuri cu valoare fixa tiparite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, targuri si oboare, gradini zoologice si gradini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc si altele similare;

e) activitatile de asigurari si ale caselor de pensii, precum si activitatile de intermedieri financiare, inclusiv activitatile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitatile de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decat operatiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta institutiilor de credit, apartinand acestor institutii;

f) activitatile desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale;

g) vanzarea obiectelor de cult si serviciile religioase prestate de institutiile de cult;   

h) comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine si unitatile de alimentatie publica, pe baza de comanda;

i) serviciile de instalatii, reparatii si întretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;  

j) vanzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de catre agentiile de turism, definite potrivit legii;

k) încasarea contravalorii energiei electrice si termice, a gazelor naturale, a apei si canalizarii, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobila, de posta si curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet

l) efectuarea lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si întretinere de locuinte;

m) serviciile de transport feroviar public de calatori în trafic intern si international, prestate de societati comerciale persoane juridice romane, pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii;

n) activitatile de jocuri de noroc desfasurate cu mijloace tehnice de joc ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

o) serviciile de parcari auto a caror contravaloare se încaseaza prin automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

p) livrarile de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce functioneaza pe baza de acceptatoare de bancnote sau monede si contin un sistem de contorizare electronic si/sau mecanic, ca parte integrata constructiva din automat, care sa permita înregistrarea, evidentierea si controlul sumelor încasate, cu exceptia livrarilor de produse energetice, astfel cum sunt definite în titlul VII din Legea nr. 571/2003*) privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

 q) comertul de tip cash and carry desfasurat de comerciantii care vand marfuri prin sistemul de autoservire catre persoane fizice înregistrate în baza de date a vanzatorului, în scopul utilizarii acestora ca produse consumabile.