Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Vrei sa devii bona? Vezi care sunt ultimele reglementari privind îngrijirea si supravegherea copilului de catre bone

07 Septembrie 2017
lugojinfo.ro -Vezi care sunt ultimele reglementari privind îngrijirea si supravegherea copilului de catre bone netmums.com

Serviciile de îngrijire si supraveghere a copilului pe timpul zilei vor putea fi asigurate de bone fie în baza unui contract individual de munca încheiat între bona si o persoana juridica acreditata ca furnizor de servicii sociale, fie în baza unui contract de prestari servicii încheiat între bona, persoana fizica autorizata, si reprezentantul legal al copilului.

Cuptorul cu lemne

Prevederea este inclusa într-o Hotarare prin care Guvernul a adoptat joi normele metodologice de aplicare a Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bona.

Actul normativ reglementeaza procedura de recunoastere a calificarilor în vederea exercitarii profesiei de bona pe teritoriul Romaniei, aspectele referitoare la exercitarea acestei profesii, institutiile care elibereaza documentele necesare obtinerii acestui drept, aspectele referitoare la asigurarea calitatii serviciilor exercitate de bona.

Noile reglementari includ un model de asigurare a serviciilor de îngrijire si supraveghere a copilului pe timpul zilei, respectiv servicii instructiv-educative prin care se asigura îngrijirea, cresterea, protectia, educatia si învatarea copilului, folosind metode variate si alternative de educare si supraveghere.

Contractul individual de munca si contractul de prestari de servicii includ, în anexa, ca parte integranta din contract, planul de activitati. Acest plan se elaboreaza în acord cu reprezentantul legal al copilului, în functie de numarul de copii aflati în grija/categoria de varsta a copilului/copiilor, de nevoile individuale ale fiecaruia, ale familiei acestuia.

Planul de activitati poate include responsabilitati ale bonei privind protejarea copilului de orice forma de abuz, neglijare, exploatare, însotirea copilul la spital pana sosesc parintii sau reprezentantul legal, oferirea unei alimentatii corespunzatoare calitativ si cantitativ, adaptata varstei, nevoilor si preferintelor acestuia, în functie de meniurile stabilite cu repzentantul legal al copilului.

La solicitarea reprezentantului legal al copilului, bona însoteste copilul cu dizabilitati la activitatile de abilitare/reabilitare precum fizioterapie, kinetoterapie, magaj, logopedie si de abilitate manuala si alte forme de terapii.

Planul de activitati se poate revizui anual sau ori de cate ori este nevoie, în functie de progresul copilului, nevoile individualizate ale acestuia, programul reprezentantului legal. Serviciul public de asistenta sociala are obligatia sa asigure reprezentantilor copilului, la cerere, în mod gratuit, consiliere în vederea elaborarii planului de activitati.

Pentru cetatenii altor state membre, furnizorul de servicii sociale încheie contractul individual de munca în baza atestatului de recunoastere a calificarilor/dreptului de exercitare a profesiei de bona în Romania, document care se elibereaza de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice în calitate de autoritate competenta, pentru profesia de bona.

Activitatea bonei se supune controlului inspectiei sociale, însa controlul se realizeaza obligatoriu cu acordul si în colaborare cu parintele/reprezentantul legal.

Reglementarea conditiilor de asigurarea a calitatii, inclusiv a modelului-cadru al planului de activitati, a obligatiei serviciului public de asistenta sociala de a asigura consiliere gratuita reprezentantilor legali ai familiei, va preveni situatiile de neglijare, abuz si va contribui la consolidarea unui model de îngrijire si supraveghere instructiv-educativa favorabila dezvoltarii copilului, valorificarii potentialului de învatare timpurie, dezvoltarii competentelor sociale si emotionale ale copiilor, dar si cresterea gradului de încredere în serviciile de îngrijire prestate de bone si, implicit, cresterea gradului de reinsertie pe piata muncii a persoanelor aflate în concediu pentru cresterea copilului.