GYM PELE

Cea mai mica amenda este de 20.000 de lei. Termenul prorogat pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu expira la data de 30 septembrie 2017

28 Septembrie 2017
lugoj info.ro -Termenul prorogat pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu expira la data de 30 septembrie 2017 foto : lugojinfo.ro

Începand cu data de 01 octombrie 2017, beneficiarii sau proprietarii constructiilor care au obligatia obtinerii acestui act administrativ sunt pasibili de sanctionare contraventionala, pentru nedetinerea acestuia.

service-lugoj

Conform prevederilor legale, punerea în functiune, fara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, a constructiilor si amenajarilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrari de modificare/schimbare de destinatie, atrage dupa sine aplicarea sanctiunilor contraventionale, cu amenzi cuprinse între 20.000 – 50.000 lei. Categoriile de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu sunt mentionate în HG 571/2016 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/180921 ). Pe langa aplicarea legii în sfera sanctionatorie amintita anterior, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timis reafirma disponibilitatea pentru solutionarea situatiilor obiectivelor care functioneaza fara autorizatie de securitate la incendiu si intrarea în legalitate, prin certificarea îndeplinirii masurilor de securitate la incendiu si eliberarea actului administrativ. Obligatia solicitarii si obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu revine, potrivit legii, beneficiarilor/investitorilor constructiilor. De asemenea, documentatia tehnica, în baza careia se emite autorizatia de securitate la incendiu, trebuie întocmita, conform prevederilor legale, de catre proiectanti si certificata de catre verificatorii de proiecte, atestati. Pentru obtinerea acestui act administrativ, ISU Timis nu percepe taxe. În cazul în care este constatata încalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu, inspectoratul pentru situatii de urgenta poate decide oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, sanctiune care nu este conditionata de existenta autorizatiei de securitate la incendiu. Criteriile pentru aplicarea masurii complementare de oprire a functionarii ori utilizarii sunt reglementate în HG 915/2015 ( http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/172642 ). Totodata, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a elaborat o platforma on-line, sub forma unui ghid practic, prin intermediul careia, persoanele interesate pot verifica necesitatea obtinerii actelor administrative, respectiv documentele necesare pentru eliberarea acestora.