Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

POCU: apelul de proiecte ”Romania profesionala - Întreprinderi competitive”, deschis în perioada 12 octombrie - 12 decembrie 2017

05 Octombrie 2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene lanseaza Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Romania profesionala - Întreprinderi competitive” si apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limita de depunere, aferent acestui Ghid.

În cadrul acestei cereri de proiecte vor fi sustinute, în mod corelat si unitar, activitati din cadrul OS 3.8 menite sa contribuie la cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru îmbunatatite, în vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv, identificate conform Strategiei nationale pentru competitivitate 2014-2020 (SNC) / domeniilor de specializare inteligenta si în concordanta cu Strategia nationala de cercetare, dezvoltare si inovare (SNCDI). Tipurile de activitati care vor fi finantate în contextul acestui apel de proiecte sunt, în principal, cele care vizeaza îmbunatatirea activitatii de management al resurselor umane în companii prin cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc. de management al resurselor umane si de conditii de lucru îmbunatatite, în vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv, identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta si în concordanta cu SNCDI. În cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea procedurii competitive si lansat în contextul Axei Prioritare AP 3/PI 8.v/OS 3.8 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 26.095.026,53 euro (contributia UE si contributia nationala). Sistemul informatic MySMIS 2014 se va deschide în data de 12.10.2017, ora 10.00, si se va închide în data de 12.12.2017, ora 16.00.