Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita primesc ajutor de la stat

10 Ianuarie 2018
Lugoj Info.ro -Crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita primesc ajutor de la stat foto : rasamagalita.ro

Crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita vor beneficia, în perioada 2018-2020, de bani.

Este vorba de o schema de sprijin financiar pentru aplicarea programului de sustinere a acestora în vederea producerii carnii de porc, pentru cresterea, îngrasarea si livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangalita catre un procesator/alta persoana juridica, potrivit unei Hotarari adoptate în sedinta Guvernului. La aceasta schema de ajutor de minimis participa, pe baze contractuale, furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita, crescatorii de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita si procesatorii/alte persoane juridice care defasoara activitati de prelucrare si conservare a carnii, activitati de comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, activitati de comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne. Potrivit acestui program de sprijin, crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita, care îsi desfasoara activitatea în sectorul productiei primare, vor primi cu titlu gratuit, un numar par de purcei, minim 2 si maxim 10, pentru crestere, îngrasare si livrare catre un procesator cu care au încheiat contract în acest sens. Purceii pentru crestere si îngrasare sunt preluati de procesatori de la furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita, în baza unui contract de livrare si transportati crescatorilor de porci. Ajutorul de minimis reprezinta numarul de purcei primiti cu titlu gratuit din rasele Bazna si/sau Mangalita de beneficiari, iar valoarea acestuia se calculeaza solicitantului ajutorului, respectiv furnizorul de purcei, prin înmultirea numarului de purcei cu 250 lei/cap purcel.

Pentru a beneficia de acest program, crescatorii de porci trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:

 1. a) sa detina exploatatii înregistrate/autorizate sanitar veterinar;
 2. b) sa încheie un contract cu un procesator sau cu alta persoana juridica;
 3. c) sa primeasca cu titlu gratuit, un numar par de purcei, minim 2 si maxim 10, de la un procesator sau de la o alta persoana juridica, cu care are încheiat contract;
 4. d) sa livreze minimum 50% din purceii primiti cu titlu gratuit, la procesatorul sau la alta persoana juridica, cu care a încheiat contract, la o greutate, în viu, de minim 130 kg/cap;
 5. e) sa respecte structura ratiei furajere stabilita în contractul cu procesatorul sau cu o alta persoana juridica;
 6. f) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, în conformitate cu prevederile art.1 pct.16 din anexa la Ordinul ANSVSA nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Furnizorii de porci solicitanti ai ajutorului de minimis, trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

 1. a) sa detina scroafe si/sau scrofite, înscrise în registrul genealogic;
 2. b) sa furnizeze purcei întarcati catre procesator sau alta persoana juridica, la greutate minima de 10 kg/cap, în baza unui contract de livrare;
 3. c) purceii sa fie identificati potrivit legislatiei în vigoare.

Procesatorii si alte persoane juridice trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

 1. a)    sa preia purceii de la furnizori, în baza unui contract de livrare si sa îi transporte catre beneficiari,
 2. b)   sa  încheie contract cu beneficiarii pentru cresterea si îngrasarea purceilor,
 3. c)    sa preia de la beneficiari, în vederea abatorizarii si procesarii, cel putin 50% din efectivul de purcei destinat îngrasarii/beneficiar, la o greutate minima, în viu, de 130 kg/cap
 4. d)   sa plateasca beneficiarului pretul stabilit prin contract.

 

În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarari, furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita, crescatorii de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita si procesatorii/alte persoane juridice, pot solicita înscrierea în Program, în baza unei cereri, care se depune la directia agricola judeteana (DAJ), care îi înregistreaza în registrele unice corespunzatoare, precum si în registrul de evidenta al ajutorului de minimis.

Durata de aplicare a acestei scheme de ajutor de minimis este 2018-2020, iar valoarea totala a schemei de ajutor de minimis pentru anul 2018 este de 4,6 mil. lei, în limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu aceasta destinatie, de la bugetul de stat.