Absolventii pot beneficia de prima de insertie în cuantum de 1.500 de lei

19 Ianuarie 2018
Lugoj Info.ro -Absolventii pot beneficia de prima de insertie în cuantum de 1.500 de lei

Din acest an, absolventii înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se încadreaza în munca în termen de 60 de zile de la absolvire pot solicita prima de insertie în cuantum de 1.500 de lei.

Astfel, potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, absolventii institutiilor de învatamant si absolventii scolilor speciale, în varsta de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistreaza la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si se angajeaza cu norma întreaga pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de insertie egala cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinta în vigoare la data încadrarii. (La aceasta data, valoarea Indicatorului social de referinta este de 500 de lei).

Prima de insertie se acorda în doua transe, astfel:

  1. a) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajarii;
  2. b) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Nu beneficiaza de prevederile mentionate anterior:

  1. a) absolventii care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de munca sau de serviciu;
  2. b) absolventii care se încadreaza la angajatori cu care au fost în raporturi de munca sau de serviciu în ultimii 2 ani, cu exceptia situatiei în care, pentru persoanele respective, acesti angajatori au beneficiat de stimulent financiar în conditiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor si studentilor, cu modificarile ulterioare;
  3. c) absolventii institutiilor de învatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i încadra în munca.

Persoanele care beneficiaza de prima de insertie au dreptul la mentinerea primei acordate si în situatia în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le înceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se încadreaza, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în conditiile în care încadrarea în munca la cel de-al doilea angajator se realizeaza în aceleasi conditii, respectiv cu norma întreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni.

Precizam faptul ca persoanele care nu au reusit sa se încadreze în munca în termen de 60 de zile de la absolvire, pot solicita indemnizatie de somaj daca :

-în termen de 60 de zile de la absolvire s-au înregistrat la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti;

-la data solicitarii dreptului, nu au fost admisi sau nu urmeaza cursurile unei forme de învatamant, organizate si/sau acreditate, dupa caz, în conditiile legii;

-nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta în vigoare;

-nu îndeplinesc conditiile de pensionare conform legii.

Indemnizatia de somaj pentru absolventi este în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referinta în vigoare si se acorda pe o perioada de 6 luni.