GYM PELE

Inspectorii de munca verifica documentele zilierilor chiar in aceste zile

08 Martie 2018
Lugoj Info.ro -Inspectorii de munca verifica documentele zilierilor chiar in aceste zile

Firmele, dar si persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati cu ajutorul zilierilor se pot trezi in aceste zile cu inspectorii de munca in control.

La nivel national a demarat o campanie pentru verificarea modului de respectare a legii 52 din 2011 care se refera la activitatile cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Decizia initierii acestor controale a fost luata dupa ce s-a constatat ca legea este tot mai des incalcata, astfel ca vor fi intensificate actiunile de verificare. Cele mai dese incalcari ale normelor au fost :

- sustragerea beneficiarului de la obligatia de înfiintare a Registrului de evidenta a zilierilor;

- necompletarea Registrului de evidenta a zilierilor înainte de începerea activitatii;

- utilizarea necorespunzatoare a echipamentelor de munca si a echipamentelor individuale de protectie puse la dispozitia zilierilor de beneficiari;

- nerespectarea masurilor de prevenire si protectie de catre zilieri, stabilite de beneficiari;

- neasigurarea securitatii si sanatatii în munca a zilierilor de catre beneficiari;

- neînregistrarea de catre beneficiar în Registrul de evidenta a zilierilor, în ordine cronologica, a tuturor zilierilor cu care exercita activitati cu caracter ocazional;

- nerespectarea termenului maxim de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, în cazul zilierilor care presteaza activitati pentru acelasi beneficiar.

Actiunile declansate de inspectori vor avea caracter inopinat, la beneficiarii la care se presteaza munca necalificata cu caracter ocazional.

Obiectivele Campaniei sunt:

 - identificarea beneficiarilor de lucrari care utilizeaza zilieri si luarea masurilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca care se impun pentru nerespectarea de catre acestia a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice de aplicare ale acestei legi;

- cresterea gradului de constientizare al beneficiarilor si zilierilor care desfasoara activitati cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce priveste necesitatea aplicarii si respectarii prevederilor legale în domeniul securitatii si sanatatii în munca, stipulate de Legea nr.52/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

- diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea de catre beneficiarii din domeniile controlate, a prevederilor Legii nr.52/20011, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor de aplicare ale acesteia;

- determinarea beneficiarilor de a respecta obligatia de a înfiinta, completa registrul de evidenta a zilierilor si de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de munca în raza caruia societatea are sediu, în termenul legal.