GYM PELE

Amenzi date persoanelor care utilizeaza focul deschis pentru igienizarea curtilor si terenurilor

16 Martie 2018
Lugoj Info.ro -Amenzi date persoanele care utilizeaza focul deschis pentru igienizarea curtilor si terenurilor foto : Lugoj Info.ro (Arhiva)

Arderile necontrolate a vegetatiei uscate au provocat în anii anteriori mai multe cazuri în care s-au extins flacarile pe suprafete mult mai mari, fiind provocate pagube importante la case de locuit, anexe gospodaresti si fonduri forestiere.

Pentru evitarea producerii incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timis recomanda cetatenilor sa respecte urmatoarele masuri specifice de prevenire a incendiilor:

- aceste activitati nu vor fi efectuate pe timp de vant, în perioada de canicula si seceta sau la lasarea întunericului;
- supravegherea în permanenta a focului pana la stingerea completa a acestuia;

- dupa arderea completa, resturile vor fi stropite cu apa pentru a împiedica reaprinderea focului sub actiunea curentilor de aer sau împrastierea resturilor aprinse;

- asigurarea în apropiere a unui recipient cu apa, a unor unelte (lopeti, maturii etc.) si a unui mijloc de comunicare (telefon) pentru cazul în care focul scapa de sub control;

- arderea miristilor, a vegetatiei uscate, a resturilor vegetale, a gunoaielor, a deseurilor si a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu asigurarea  masurilor pentru împiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii, precum si stingerea jarului dupa terminarea activitatii;

- arderea resturilor se va face la o distanta de minimum 10 m fata de materialele combustibile (constructii, depozite, garduri din lemn etc.) si la 40 m fata de locurile cu pericol de explozie, gaze si lichide combustibile;

- arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, a deseurilor si a miristilor se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc deschis, dupa ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situatii de urgenta. Emiterea permisului de lucru cu foc deschis se face prin grija primarului de catre seful serviciului voluntar pentru situatii de urgenta sau persoana desemnata în acest sens (conform art. 97 si 99 din OMAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor si art. 8 din OMAI/OMADR 605/579/2008). Conditiile utilizarii focului deschis pentru arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale sunt prevazute în Ordinul Ministrului Internelor si Reformei Administrative si al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 605/579/2008.

Conform prevederilor H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor, „arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile, fara obtinerea permisului de lucru cu foc si fara luarea masurilor pentru împiedicarea propagarii focului la vecinatati”, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 2.500 lei.
Respectand aceste masuri minimale privind utilizarea focului deschis, cetatenii pot convietui în liniste, fara grija consecintelor grave asupra comunitatii prin pierderea de vieti omenesti, producerea de pagube materiale si afectarea mediului înconjurator în situatia nerespectarii acestora.