Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian
Autoliv pagini 2

Avem un nou Cod silvic. Asigurarea lemnului de foc pentru populatie, paza padurilor si eliminarea blocajului în exploatare, printre principalele modificari

09 August 2018
Lugoj Info.ro-Avem un nou Cod silvic

Noua forma a Codului silvic a fost publicata in Monitorul Oficial.

Principalele modificari aduse acestei legi, la propunerea Ministerului Apelor si Padurilor, se refera la obligativitatea asigurarii lemnului de foc pentru populatie si institutii publice (scoli, gradinite etc.), la preluarea în paza a padurilor si la evitarea situatiilor de blocaj în care lemnul ramanea neexploatat în padure.

Potrivit noilor prevederi, asigurarea pentru populatie a lemnului de foc din padurile proprietate publica a statului constituie o prioritate, iar ocoalele silvice de stat au obligatia ca, prin intermediul primariilor în raza carora îsi desfasoara activitatea, sa publice si sa aduca la cunostinta cetatenilor oferta de lemn de foc disponibila. Totodata, pentru procurarea lemnului de foc, populatia trebuie sa se adreseze primariilor de resedinta sau ocoalelor silvice care administreaza fondul forestier aflat în proprietatea publica a statului.

În ceea ce priveste paza padurilor, ocoalele silvice au obligatia sa asigure acest tip de servicii pe baza de contract. În situatia în care proprietarul fondului forestier nu poate fi identificat (de exemplu, si-a abandonat, din diferite motive, proprietatea) ocolul silvic nominalizat va prelua în paza padurea, în baza actului de constatare întocmit de reprezentanti ai Garzii Forestiere.

Noua forma a Codului silvic stabileste si procedura care trebuie aplicata în situatia în care exploatarea forestiera nu poate fi realizata de catre administratorii de paduri. Aceasta masura are ca drept scop valorificarea integrala a masei lemnoase si punerea acesteia la dispozitia consumatorului final (populatie sau industrie).

În acest sens, acolo unde nu exista capacitate proprie de exploatare si nici posibilitatea efectuarii exploatarii prin prestari servicii, dupa îndeplinirea procedurilor legale, respectiva masa lemnoasa pusa în valoare în padure (prin act de punere în valoare - APV) va fi scoasa la licitatie pentru a fi achizitionata de operatorii economici specializati. Astfel, se va evita blocarea în padure a unor cantitati importante de lemn si neexploatarea acestei resurse, prin nepunerea ei la dispozitia populatiei si industriei.

Actualele modificari aduse Codului silvic au creat cadrul legislativ care da posibilitatea administrarii judicioase si durabile a întregului fond forestier national.

Octavian