GYM PELE

Toate persoanele cu grad de handicap grav sau accentuat, indiferent de tipul acestuia, vor beneficia de un spor de 15% la salariul de baza

20 Septembrie 2018
Lugoj Info.ro -Persoanele cu grad de handicap grav sau accentuat, indiferent de tipul acestuia, vor beneficia de un spor 15% la salariul de baza

Persoanele care detin un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, indiferent de tipul acestuia, vor beneficia de un spor de 15 % din salariul de baza pentru activitatea desfasurata în cadrul programului normal de lucru.

Guvernul a adoptat în acest sens o Hotarare care stabileste ca persoanele care detin un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat si boli rare vor beneficia de sporul de 15 % din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de încadrare, prevazut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pana acum, doar nevazatorii cu handicap grav si accentuat beneficiau de acest spor, situatie care genera o diferentiere pe criterii de dizabilitate în ceea ce priveste castigurile salariale realizate de persoanele cu handicap.

Decizia se încadreaza în categoria masurilor legislative specifice necesare pentru a accelera sau obtine egalitatea de facto a persoanelor cu dizabilitati în ceea ce priveste exercitarea dreptului la munca, obligatie asumata odata cu ratificarea de catre Romania, prin Legea nr. 221/2010, a Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati