Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Toate persoanele cu grad de handicap grav sau accentuat, indiferent de tipul acestuia, vor beneficia de un spor de 15% la salariul de baza

20 Septembrie 2018
Lugoj Info.ro -Persoanele cu grad de handicap grav sau accentuat, indiferent de tipul acestuia, vor beneficia de un spor 15% la salariul de baza

Persoanele care detin un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, indiferent de tipul acestuia, vor beneficia de un spor de 15 % din salariul de baza pentru activitatea desfasurata în cadrul programului normal de lucru.

Respect pt lugojeni

Guvernul a adoptat în acest sens o Hotarare care stabileste ca persoanele care detin un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat si boli rare vor beneficia de sporul de 15 % din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de încadrare, prevazut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pana acum, doar nevazatorii cu handicap grav si accentuat beneficiau de acest spor, situatie care genera o diferentiere pe criterii de dizabilitate în ceea ce priveste castigurile salariale realizate de persoanele cu handicap.

Decizia se încadreaza în categoria masurilor legislative specifice necesare pentru a accelera sau obtine egalitatea de facto a persoanelor cu dizabilitati în ceea ce priveste exercitarea dreptului la munca, obligatie asumata odata cu ratificarea de catre Romania, prin Legea nr. 221/2010, a Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati