Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Se introduce salariul minim diferentiat

09 Noiembrie 2018
Lugoj Info.ro -Se introducere salariul minim diferentiat

Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta care modifica o serie de acte normative, printre care Codul Muncii - Legea nr. 53/2003 si Legea  nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca.

Una dintre modificarile aduse Codului Muncii vizeaza crearea cadrului legal pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata prin raportare la criteriile referitoare la nivelul studiilor si al vechimii în munca. Prin hotarare de Guvern se va putea stabili nivelul salariului minim diferentiat pentru anumite categorii de salariati: pentru salariatii care sunt încadrati pe studii superioare, precum si pentru cei care au o vechime în munca peste un anumit nivel.

O alta modificare adusa Legii 53/2003 da posibilitatea femeilor de a opta, în scris, pentru continuarea activitatii pana la varsta de 65 de ani, în acord cu Decizia CCR nr. 387/2018. În prezent, contractul individual de munca înceteaza de drept la momentul îndeplinirii conditiilor de pensionare, respectiv varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare.

De asemenea, prin modificarile aduse Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, persoanele care au absolvit învatamantul primar, aflate în evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, dar si alte categorii de persoane vor avea acces la programe de formare prin ucenicie, de nivel 1 (cunostinte generale si aptitudini de baza). Scopul masurii este reducerea urgenta a deficitului de forta de munca la nivel national, dar si îmbunatatirea cunostintelor, aptitudinilor si competentelor necesare pentru ocuparea unui loc de munca. Astfel se vor putea înscrie la cursuri si persoane cu studii primare.