Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Modificari importante cu privire la valorificarea masei lemnoase

08 Februarie 2019
Lugoj Info.ro -Modificari importante cu privire la valorificarea masei lemnoase

Guvernul a adoptat Hotararea pentru modificarea si completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 715/2017.

Cuptorul cu lemne

În Sedinta de Guvern de vineri, a fost adoptata, la initiativa Ministerului Apelor si Padurilor, Hotararea pentru modificarea si completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 715/2017. Hotararea de Guvern implementeaza principiile prevazute în Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la valorificarea superioara a masei lemnoase, la sprijinirea dezvoltarii rurale prin prelucrarea locala a masei lemnoase si la prioritatea alocarii resurselor de materiale lemnoase din padurile proprietate publica, necesare încalzirii populatiei. În mod special, s-a actionat pentru asigurarea cu lemn de foc necesar populatiei în vederea încalzirii locuintelor, instituindu-se obligatia alocarii cu prioritate a resurselor de materiale lemnoase din padurile proprietate publica, respectiv un volum minim de lemn de foc de 1 milion metri cubi/an. De asemenea, s-au îmbunatatit mecanismele si procedurile de punere în aplicare a prevederilor Codului silvic privind valorificarea superioara a masei lemnoase provenita din fondul forestier proprietate publica a statului prin alocarea, cu prioritate catre producatorii din industria mobilei, de masa lemnoasa sub forma de material lemnos fasonat, pe baza necesarului anual estimat.

Au fost prevazute, de asemenea, o serie de reglementari din care amintim:

- exploatarea în regim de urgenta a arborilor care pun în pericol siguranta circulatiei; - simplificarea si eficientizarea procesului de valorificare a masei lemnoase  din fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale;

-  asigurarea transparentei amplasarii si valorificarii masei lemnoase, distinct pentru proprietatea publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale;

-  definirea mai clara a modului în care se constituie rezerva de masa lemnoasa pentru precomptarea (înlocuirea) produselor accidentale tip I. Rezerva se constituie pentru ca eventualele arborete afectate de factori biotici si abiotici, în cursul unui an (accidentale l), sa poata fi extrase, iar corespunzator volumului afectat sa fie retrase de la exploatare alte arborete neafectate;

-  îmbunatatirea modului în care se desfasoara licitatia si negocierea pretului lemnului fasonat;

-  reglementarea modului în care sunt încheiate parteneriate între autoritatile locale si ocoalele silvice în vederea punerii la dispozitia populatiei a lemnului de foc din proprietatea publica. A fost clarificata situatia lemnului oferit spre vanzare populatiei si care nu a fost achizitionat de catre aceasta;

 - reglementarea dreptului de preemptiune al operatorilor economici care detin certificat de atestare ca producator din industria mobilei admisi la licitatiile publice;

 - instituirea interdictiei comercializarii lemnul fasonat care a fost cumparat prin procedura de vanzare directa si a lemnului fasonat achizitionat de operatorii economici care poseda certificat de atestare de producator din industria mobilei precum si a cherestelelor rezultate din prelucrarea acestora. Aceste materiale lemnoase daca sunt comercializate sunt considerate fara provenienta legala.

Operationalizarea domeniului web "produsele padurii" unde vor fi publicate toate licitatiile de masa lemnoasa aferente fondului forestier proprietate publica a statului.