Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian
Hala lugoj
Autoliv pagini

Elevii si studentii lugojeni pot depune cereri în programul „Euro 200”

22 Martie 2019
Lugoj Info.ro -Elevii si studentii lugojeni pot depune cereri în programul „Euro 200” foto : https://www.reparatiealmelo.nl

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor si studentilor în vederea achizitionarii de calculatoare se desfasoara si în anul în curs.

 Termenul-limita pentru depunerea cererilor este 19 aprilie 2019, inclusiv.Beneficiarii acestui program sunt elevii/studentii din învatamantul de stat sau particular acreditat, în varsta de pana la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie.Ajutorul financiar reprezinta echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a lunii precedente, fara a depasi valoarea computerului achizitionat. Ajutorul se acorda o singura data în cadrul unei familii.Configuratia minima recomandata a calculatoarelor pentru achizitionarea carora se acorda sprijinul financiar este urmatoarea: procesor 2 Ghz, 1 GB RAM si 250 GB hard-disk si software de baza licentiat, incluzand un sistem de operare si un program antivirus.Stabilirea numarului de beneficiari se realizeaza în ordinea crescatoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în raport cu bugetul alocat de Ministerul Educatiei Nationale pentru derularea „Euro 200” în anul 2019 (aproximativ 12 milioane lei).Afisarea pe site-ul euro200 a beneficiarilor este prevazuta pentru data de 30 de mai. În perioada 31 mai – 20 iunie se depun si se evalueaza contestatiile, iar data de 4 iulie este termenul-limita pentru afisarea listei finale (aprobata prin ordin de ministru) pe pagina web mentionata anterior.Eliberarea bonurilor valorice catre beneficiari se face în perioada 22 iulie – 9 august, la nivelul unitatilor de învatamant/universitatilor, iar utilizarea acestor bonuri, la orice furnizor de profil, în intervalul 24 iulie – 10 octombrie 2019.Programul „Euro 200” se deruleaza începand cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achizitionarii de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competente în utilizarea mijloacelor IT & C. În cei 15 ani de functionare, peste 300.000 de elevi si studenti au beneficiat de sprijin pentru achizitia de computere.