Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Elevii si studentii lugojeni pot depune cereri în programul „Euro 200”

22 Martie 2019
Lugoj Info.ro -Elevii si studentii lugojeni pot depune cereri în programul „Euro 200” foto : https://www.reparatiealmelo.nl

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor si studentilor în vederea achizitionarii de calculatoare se desfasoara si în anul în curs.

Cuptorul cu lemne

 Termenul-limita pentru depunerea cererilor este 19 aprilie 2019, inclusiv.Beneficiarii acestui program sunt elevii/studentii din învatamantul de stat sau particular acreditat, în varsta de pana la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie.Ajutorul financiar reprezinta echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a lunii precedente, fara a depasi valoarea computerului achizitionat. Ajutorul se acorda o singura data în cadrul unei familii.Configuratia minima recomandata a calculatoarelor pentru achizitionarea carora se acorda sprijinul financiar este urmatoarea: procesor 2 Ghz, 1 GB RAM si 250 GB hard-disk si software de baza licentiat, incluzand un sistem de operare si un program antivirus.Stabilirea numarului de beneficiari se realizeaza în ordinea crescatoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în raport cu bugetul alocat de Ministerul Educatiei Nationale pentru derularea „Euro 200” în anul 2019 (aproximativ 12 milioane lei).Afisarea pe site-ul euro200 a beneficiarilor este prevazuta pentru data de 30 de mai. În perioada 31 mai – 20 iunie se depun si se evalueaza contestatiile, iar data de 4 iulie este termenul-limita pentru afisarea listei finale (aprobata prin ordin de ministru) pe pagina web mentionata anterior.Eliberarea bonurilor valorice catre beneficiari se face în perioada 22 iulie – 9 august, la nivelul unitatilor de învatamant/universitatilor, iar utilizarea acestor bonuri, la orice furnizor de profil, în intervalul 24 iulie – 10 octombrie 2019.Programul „Euro 200” se deruleaza începand cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achizitionarii de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competente în utilizarea mijloacelor IT & C. În cei 15 ani de functionare, peste 300.000 de elevi si studenti au beneficiat de sprijin pentru achizitia de computere.