Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Noi cursuri de asistenti maternali profesionisti

19 Iunie 2019
Lugoj Info.ro -Noi cursuri de asistenti maternali profesionisti

DGASPC Timis organizeaza noi cursuri de asistenti maternali profesionisti.

Cuptorul cu lemne

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis, partener în cadrul proiectului ”TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 127169, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, al carui beneficiar este Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, continua campania de recrutare si identificare de persoane interesate sa exercite profesia de asistent maternal profesionist.

Astfel, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis va organiza un nou curs de formare a asistentilor maternali profesionisti. Asistentul maternal profesionist este persoana fizica, atestata în conditiile legii, care asigura, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, cresterea, îngrijirea si educarea, necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care îi primeste în plasament sau în încredintare.

Persoanele interesate sunt asteptate pentru a depune o cerere de evaluare la Registratura de la sediul DGASPC Timis, P-ta Regina Maria, nr. 3, Timisoara. Cererile pot fi depuse la Registratura DGASPC Timis pana în data de 30 august 2019.

La cererea de evaluare vor fi anexate:

  • un curriculum vitae al solicitantului
  • copie dupa actul de identitate (cu domiciliul stabil pe raza judetului Timis)
  • copie dupa diploma de studii a ultimei scoli absolvite.
  • cazier judiciar
  • adeverinta medicala din care sa rezulte ca nu sufera de boli transmisibile, infecto-contagioase sau psihice.

În urma depunerii cererii, angajatii din cadrul D.G.A.S.P.C. Timis vor efectua o evaluare sociala a persoanei solicitante, care consta în vizite la domiciliul acesteia, discutii cu membrii familiei sale, vecini, prieteni, precum si o evaluare psihologica. Ulterior evaluarii, persoanele acceptate vor urma cursuri de formare profesionala în vederea obtinerii atestatului de asistent maternal profesionist, putand fi angajate numai dupa obtinerea acestui document.

Cursurile de formare profesionala vor fi  organizate  la sediul DGASPC Timis si au o durata de minim 60 de ore.

Cursul este gratuit, iar persoanele care doresc sa îl urmeze trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

  • sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
  • sa prezinte garantii morale si materiale pentru îndeplinirea corecta a obligatiilor ce le revin referitoare la cresterea, îngrijirea si educarea copiilor pe care îi vor primi în plasament;
  • sa aiba în folosinta legala o locuinta care sa acopere necesitatile de preparare a hranei, igiena, educatie si odihna ale utilizatorilor sai, inclusiv pe cele ale copiilor care urmeaza a fi primiti în plasament;
  • sa aiba minim studii medii absolvite - cu diploma.

Conform legii, nu vor putea deveni asistenti maternali profesionisti persoanele care:

- au suferit o condamnare prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni; 

- au fost decazuti din drepturile parintesti, sau al caror copil a fost declarat abandonat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;

- sufera de boli cronice transmisibile si boli psihice.

  Mai multe informatii privind organizarea acestui curs, pot fi obtinute la Serviciul Comunicare, Registratura, Relatii cu Publicul din cadrul DGASPC – telefon 0256-490281, 494030.