Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Masuri pentru reducerea consumului de pungi din plastic: eco-taxa pentru pungi din plastic a crescut de la 0,10 lei la 0,15 lei

26 Iunie 2019
Lugoj Info.ro -Masuri pentru reducerea consumului de pungi din plastic

Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu si a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Cuptorul cu lemne

Una dintre principalele modificari se refera la majorarea cuantumului eco-taxei pentru pungile din plastic de la 0,10 lei, cat este în prezent, la 0,15 lei. În afara de cresterea cuantumului eco-taxei, noile prevederi obliga taxarea oricarui tip de pungi din plastic, indiferent de grosimea sau forma lor. Sunt exceptate de la plata alternativele ecologice (biodegradabile si compostabile), ca de exemplu produse din amidon sau celuloza, care respecta standardul SR EN 13432:2002.

O noutate importanta vizeaza unitatile administrativ-teritoriale care nu au organizat serviciul public de salubrizare. Astfel, s-a propus un sistem de impunere, în acord cu evolutia indicatorilor de generare a deseurilor municipale (kg/locuitori/zi) prevazuti în Planul National de Gestionare a Deseurilor pentru anii 2019 si 2020, care au fost multiplicati cu numarul de zile calendaristice din anul de raportare. Unitatile administrativ-teritoriale care nu au organizat serviciul public de salubrizare vor plati contributia de 50 lei/tona pentru întreaga cantitate de deseuri municipale estimate ca fiind generate potrivit indicilor prevazuti în Planul National de Gestionare a Deseurilor, respectiv de 233 kg/locuitor/an în mediul urban si 105 kg/locuitor/an în mediul rural. Aceasta masura va conduce la stimularea organizarii serviciului de colectare la nivelul U.A.T.-urilor pentru asigurarea îndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantitatilor de deseuri eliminate prin depozitare din deseurile municipale.

În plus, actul normativ prevede modificarea contributiei de la 3% la 2% aferenta veniturilor obtinute de catre detinatorul deseurilor, persoana fizica sau juridica, realizate din vanzarea tuturor deseurilor.