Sunt disponibile 36.6 milioane de euro. Noi finantari pentru IMM-uri: a fost lansat apelul 2 de proiecte pentru Prioritatea de Investitii 2.2.

24 Septembrie 2019
Lugoj Info.ro -Noi finantari pentru IMM-uri: a fost lansat apelul 2 de proiecte pentru Prioritatea de Investitii 2.2.

Intreprinderile mici si mijlocii pot accede la noi finantari nerambursabile prin Regio – Programul Operational Regional (Regio-POR) 2014-2020.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest, Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 în Regiunea Vest, anunta lansarea unui nou apel de proiecte pentru Prioritatea de Investitii 2.2 – IMM. Regiunea Vest dispune de o alocare financiara de 36,6 milioane euro în cadrul apelului 2 de proiecte pentru PI 2.2. Pot solicita finantare societatile/ societatile cooperative care se încadreaza în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii). Proiectele pot fi depuse exclusiv prin aplicatia MySMIS, în perioada 24.12.2019 – 24.03.2020.

Investitiile eligibile includ:

  • construirea, modernizarea, extinderea spatiilor de productie/ servicii;
  • dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online;
  • implementarea procesului de certificare/ recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii;
  • activitati specifice procesului de internationalizare (participarea la targuri si expozitii internationale, misiuni comerciale).

Proiectele trebuie implementate în mediul urban. Fac exceptie întreprinderile mijlocii, în cazul carora locul de implementare poate sa fie si în mediul rural. Se pot acorda finantari nerambursabile de minimum 200.000 de euro si maximum 1 milion de euro. Cofinantarea din partea solicitantului trebuie sa fie de minimum 45% din valoarea cheltuielilor eligibile în cazul microîntreprinderilor si întreprinderilor mici, respectiv de minimum 55% în cazul întreprinderilor mijlocii.