A fost stabilit modul de acordare si de plata a zilelor libere pentru supravegherea copiilor, în situatia închiderii temporare a unitatilor de învatamant

19 Martie 2020
Lugoj Info.ro -A fost stabilit modul de acordare si de plata a zilelor libere pentru supravegherea copiilor foto :discovertimis.com

Guvernul a aprobat modul de acordare a zilelor libere pentru parintii care îsi supravegheaza copiii pana la 12 ani, în situatia suspendarii cursurilor sau închiderii temporare a unitatilor de învatamant.

Hotararea de Guvern stabileste ca zilele lucratoare pana la încetarea situatiei de urgenta decretata, cu exceptia celor din perioada vacantelor scolare, sa fie zile libere acordate, la cerere, unuia din parinti.

Reamintim faptul ca zilele libere se acorda doar dupa epuizarea tuturor optiunilor prevazute de reglementarile legale în vigoare pentru desfasurarea activitatii si cu obligatia asigurarii continuitatii activitatii, inclusiv prin decalarea programului de lucru sau implementarea formelor de munca flexibile.

Cererea pentru acordarea zilelor libere va fi însotita de o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor si de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni, potrivit Legii nr. 19/2020, si nici nu se afla concediu de odihna sau fara plata.

Mentionam ca actul normativ stabileste ca nu pot benenficia de zilele libere persoanele aflate în somaj tehnic, cele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului, precum si angajatii ai caror soti/sotii nu înregistreaza venituri.

În ceea ce priveste modul de plata a zilelor libere acordate parintilor, s-a stabilit ca pentru fiecare zi libera, angajatorul acorda parintelui o indemnizatie în cuantum de 75% din salariul de baza, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Indemnizatia este asimilata veniturilor din salarii si supusa impozitarii si platii contributiilor, conform Codului Fiscal.

Decontarea catre angajator a sumelor necesare pentru plata indemnizatiei pentru zilele libere acordate parintilor se va face de catre ANOFM, în termen de 60 zile calendaristice de la depunerea unei cereri si a altor documente la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti din raza în care îsi desfasoara activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia. Documentele necesare decontarii se depun prin posta electronica sau  prin orice alt mijloc de comunicare agreat, în cel mult 30 zile de la data platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei.

Sumele pentru plata indemnizatiei vor fi decontate angajatorului din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, iar utilizarea acestora cu alta destinatie decat plata cheltuielilor de personal, atrage raspunderea penala.

Tot în sedinta de Guvern s-a adoptat si Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul protectiei sociale în contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, prin care a fost modificata si completata si Legea nr. 19/2020 prin care s-a reglementat cadrul general privind acordarea de zile libere.

Printre altele, modificarile si completarile aduse Legii nr.19/2020 clarifica notiunea de parinte si includ unele categorii care nu au fost avute în vedere, cum este persoana adulta cu handicap grav, care nu poate sa-si asigure necesitatile de baza ale vietii si care necesita supraveghere permanenta. De asemenea, pentru personalul care nu poate beneficia de zilele libere acordate în conditiile Legii nr. 19/2020 se prevede acordarea unor stimulente financiare la acelasi nivel cu indemnizatia prevazuta pentru perioada zilelor libere.

OUG completeaza si domeniile în care zilele libere pot fi acordate numai cu acordul angajatorului, fiind mentionate în plus domenii precum: comert alimentar, productie medicamente si echipamente sanitare, distributie carburanti.

Informatii de background:

Avand în vedere evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de tari, precum si declararea „Pandemiei” de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, la data de 11.03.2020, prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei s-a stabilit suspendarea cursurilor scolare în unitatile de învatamant preuniversitar în perioada starii de urgenta decretate.

În acest context, a fost adoptata Legea nr. 19/2020, prin care s-a reglementat cadrul general privind acordarea de zile libere în situatia închiderii temporare a unitatilor de învatamant ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile si a altor situatii extreme, decretate de autoritatile competente.